Σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό θα δημιουργηθούν 4 μονάδες, πανελλαδικά, για την καύση των απορριμμάτων-σκουπιδιών όλης της χώρας. Καθώς το όλο θέμα προμηνύεται ιδιαίτερα κερδοφόρο για τους αναδόχους, η ΑΓΕΤ, καθώς ήδη καίει σκουπίδια με τη μορφή RDF, θέτει υποψηφιότητα για ανάδοχος και σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες προγραμματίζει επένδυση 10 εκατ. Ευρώ προμήθειας νέου εξοπλισμού με σκοπό τη σημαντική αύξηση της δυνατότητας καύσης στο εργοστάσιό της στο Μηλάκι (Αλιβέρι).

Οι κίνδυνοι από μια τέτοια εξέλιξη για την περιοχή είναι ιδιαίτερα μεγάλοι και η υλοποίηση αυτού του έργου θα αποτελέσει κρίσιμη απειλή για την υγεία των κατοίκων.

Οι κίνδυνοι συνίστανται στο ότι:

  • Ο Όγκος των σκουπιδιών που θα καίγονται θα αυξηθεί κατακόρυφα
  • Τα σκουπίδια, σε μεγάλο μέρος, θα καίγονται ανεπεξέργαστα με συνέπεια μεγάλος όγκος δηλητηριωδών χημικών στοιχείων, αερίων και στερεών, να διαφεύγει στο περιβάλλον. Επίσης θα υπάρχει η πρόβλεψη για καύση στερεών υπολειμμάτων από απόβλητα.
  • Η ΑΓΕΤ έχει αποδείξει ότι αδιαφορεί για τις επιπτώσεις που δημιουργεί η λειτουργία του εργοστασίου της και επιζητεί με κάθε τρόπο να αποφύγει τους ελέγχους.
  • Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες αδρανούν προκλητικά (στην καλύτερη περίπτωση) όταν πρόκειται για έλεγχο της ΑΓΕΤ.

Η περιοχή μας, εάν δεν ξεσηκωθούμε, κινδυνεύει να γίνει ο χώρος καύσης των σκουπιδιών όλης της Ελλάδας και όχι μόνο. Είναι βέβαιο ότι άλλες περιοχές, υποψήφιες για εγκατάσταση κλιβάνων καύσης, θα αρνηθούν την τοποθέτησή τους σε αυτές επειδή σαν μεγάλα αστικά κέντρα, με προσβάσεις στα κέντρα αποφάσεων, έχουν μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από εμάς.

Η ανάγκη για δυναμική αντιπαράθεση των κατοίκων της περιοχής στα σχέδια της ΑΓΕΤ και των καλοθελητών της είναι επιτακτική. Παράλληλα αγωνιζόμαστε για την ανακύκλωση των σκουπιδιών αντί της καύσης. Η ανάγκη για την εγκατάσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου ελέγχου των εκπομπών αερίων και στερεών ρύπων από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ και την καύση του RDF είναι περισσότερο από επείγουσα.

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου αντί να επισπεύσει την λειτουργία του Παρατηρητηρίου φαίνεται να κωλυσιεργεί ή αλλιώς να σφυρίζει αδιάφορα.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων

 

Ακολουθείστε μας στο Google News