Μετά την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της κυριακής 1 Σεπτεμβρίου 2019, εκλέχτηκε το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είναι ο Σπύρος Ραπτάκης, αντιπρόεδρος ο Βασίλης Ηλιάδης και γραμματέας ο Ιωάννης Δημητρίου.

Μέλη της Οικονομής Επιτροπής:

1. Ράζος Ιωάννης
2. Βασιλείου Μαρία
3. Γκόγκου Ιωάννα
4. Κουλοχέρης Ανδρέας

Αναπληρωματικά

Τσώκος Χαράλαμπος
Καρατζά Αναστασία
Σιμιτζής Βασίλειος
Σεβελάκος Γεώργιος

Μέλη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής:

1. Σοφία Αφένδρα
2. Θεοδοσίου Αλέξανδρος
3. Κωνσταντάκης Νικόλαος
4. Λάμπρου Γεώργιος

Αναπληρωματικά
Αγγελάτος Ξενοφων
Κιαπέκος Δήμος
Κουλιάκης Χαρίλαος
Δημητρίου Ιωάννης

Θεματικοί αντιδήμαρχοι ορίστηκαν για ένα έτος οι δημοτικοί σύμβουλοι Ματράκας Παναγιώτης, Κορώνης Πέτρος, Γιαννούτσος Δημήτριος και Φρατζής Ανδρέας