Στην καταψήφιση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδραγωγείο Μόρνου – Υλίκης και των συνοδών έργων του Υδροδοτικού συστήματος των Αθηνών» οδηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Στουπής κατά την διάρκεια σχετικής συζήτησης στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης,

για όσο διάστημα δεν ολοκληρώνεται η μελέτη των Λεκανών  Απορροής στην Περιφέρεια και δεν εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που θα αναδείξει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των επιδράσεων της λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου (υδρογεωλογικές – οικονομικές –αναπτυξιακές –  κοινωνικές) θα προσδιορίσει τα όρια του, θα μελετήσει την σχέση κόστους / οφέλους και θα καταγράψει εναλλακτικά σενάρια.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Στουπής ανάμεσα στα άλλα τόνισε:
«… Γίνεται αντιληπτή η ευθύνη μας-καθ όσον μας αφορά- να υδροδοτηθεί η μισή Ελλάδα.

Όμως αυτό το αναγκαίο δεν μπορεί να μας οδηγεί στο να κλείνουμε τα μάτια σε βασικές επιστημονικές και πολιτικές αρχές και αντιλήψεις.

α. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό προς χρήση και όχι πόρος προς αξιοποίηση
β. Το νερό είναι είδος εν ανεπάρκεια–ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες ραγδαίας επιδείνωσης των κλιματικών αλλαγών εξ αιτίας ανθρωπογενών παρεμβάσεων – που απαιτεί ορθολογική  αξιοποίηση και κυρίως εφαρμογής αντιλήψεων αειφορίας κατά την χρήση του
γ. Στο όνομα της ανάπτυξης και του κοινωνικού οφέλους δεν μπορούμε να κρύβουμε κάτω από το τραπέζι σοβαρές μακροχρόνιες περιβαλλοντικές παραβιάσεις, πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να τις εξαγοράζουμε με την λογική «των τριάντα αργυρίων».

Αν για ένα τέτοιο έργο που διαπερνά τέσσερις τουλάχιστον Νομαρχιακές Ενότητες και δύο Περιφέρειες, που επηρεάζουν υπόγειους υδροφορείς, εδάφη, χρήσεις γης, αναπτυξιακό – οικονομικό προφίλ, κοινωνικό γίγνεσθαι, των περιοχών που εκτελείται και λειτουργεί, δεν  υλοποιούμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν πραγματοποιούμε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τότε για ποια έργα θα το κάνουμε;

Όσον αφορά τα περί «ανταποδοτικού τέλους ή περιβαλλοντικού πόρου» θα θέλαμε να τονίσουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση.

Το μνημονιακό στέγνωμα  πόρων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και η αδυναμία εκτέλεσης έργων λόγω πετσοκόμματος των ΚΑΠ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  οφείλει να οδηγήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αγωνιστική διεκδίκηση και όχι να το μετατρέψει σε φοροεισπράκτορα ή φορέα ρατσιστικών λογικών τύπου «μας παίρνετε το νερό, θα μας πληρώσετε».

Μια τέτοια λογική – ιδιαίτερα αν υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί ξεπουλήματος και ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ – το μόνο που θα κάνουν είναι η μετακύλιση του κόστους του όποιου τέλους εισπράττει η Περιφέρεια  απ ευθείας και πολλαπλάσια στις πλάτες των Αθηναίων καταναλωτών, πολλαπλασιάζοντας την κερδοφορία των ιδιωτών – ιδιοκτητών της ΕΥΔΑΠ .

Είναι προφανές πως αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ  η μεταφορά του νερού αποκλειστικά μέσω κλειστών αγωγών, η ασφάλεια του πληθυσμού και του τοπίου από την λειτουργία του έργου, η υλοποίηση ισοδύναμα κάθε συνοδού έργου ή έργου υποδομής σε κάθε περίπτωση που δημιουργείται ανάλογη επίπτωση…»