Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αθανάσιος Μπούρας, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά, ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση των εξής έργων για το Νομό Βοιωτίας:

– Οδός Νεοχωράκι- Τανάγρα: 13,0 εκατ. Ευρώ
– Οδός Διασταύρωσης Διστόμου-Δαύλειας έως Όρια Νομού: 12,0 εκατ. Ευρώ
– Διευθέτηση Άνω Ρου Βοιωτικού Κηφισσού: 2,0 εκατ. Ευρώ
– Οδός Δερβενοχώρια-Όρια Νομού προς Ελευσίνα: 7,0 εκατ. Ευρώ
Η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας το οποίο και παρουσίασε σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου στο χώρο του ΕΒΕ Βοιωτίας, ο κ. Μπούρας. Ειδικότερα ενημέρωσε για τα παραπάνω έργα όπως προέκυψαν στην εξειδίκευση του Προγράμματος για το Νομό Βοιωτίας, μετά από διαβούλευση με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, τους βουλευτές του Νομού και κοινωνικούς φορείς.