Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και τοπογράφων Μηχανικών Ευβοίας, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το θέμα της πεζοδρόμησης σε κεντρικά σημεία της Χαλκίδας, αλλά και την δημιουργία ποδηλατοδρόμων από μία κυκλοφοριακή μελέτη που δεν είναι καν μελέτη, όπως οι ίδιοι τονίζουν και η οποία κόστισε 65.000 ευρώ, ειδικά σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται ο Δήμος.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Εύβοιας ζήτησε από τον Δήμο Χαλκιδέων την εργασία με τίτλο «Κυκλοφοριακή υποστήριξη Δήμου Χαλκιδέων προς ένα στρατηγικό σχέδιο πολεοδομίας και βιώσιμων μεταφορών» του καθηγητή της σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Θάνου Βλαστού και της ερευνητικής του ομάδας, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για δημιουργία δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων στο κέντρο της Χαλκίδας με αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στοίχισε δε 65 χιλ. ευρώ. 

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Επειδή οι τοπογράφοι μηχανικοί είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι στα ζητήματα που πραγματεύεται η παραπάνω εργασία, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της Χαλκίδας, μελετήσαμε τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν και καταλήξαμε στα ακόλουθα:

α) Η εργασία αυτή δεν αποτελεί κυκλοφοριακή μελέτη, δεν είναι καν μελέτη, ούτε βεβαίως διεκδικεί παρόμοιο τίτλο.
β) Αν και χαρακτηρίστηκε ως «ερευνητική εργασία», δεν υπάρχουν σε αυτήν αναφορές σε συγκεκριμένες ερευνητικές ενέργειες ειδικά για τη Χαλκίδα και τυχόν συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτές.

Αντίθετα γίνονται γενικές και εκτεταμένες αναφορές για τις αρετές μιας ανθρώπινης πόλης με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, που όμως κανείς δεν αμφισβητεί και, εν πάσει περιπτώσει, δεν χρειαζόταν στην παρούσα οικονομική συγκυρία ο Δήμος να δαπανήσει ένα μεγάλο ποσόν για ένα πόνημα που ήρθε να επιβεβαιώσει αυτές τις γενικώς αποδεκτές απόψεις.

Όσον δε αφορά στους διάφορους τύπους ποδηλατόδρομων και πεζοδρόμων που μπορούν να εφαρμοστούν στις υφιστάμενες οδούς, οι οποίοι παρουσιάζονται στην εργασία, αυτοί ήδη υπάρχουν σε πάρα πολλά σχετικά επιστημονικά συγγράμματα.

γ) Για την πόλη της Χαλκίδας υπάρχουν παλιότερες κυκλοφοριακές μελέτες (κατά τη γνώμη μας ελλιπείς όμως για διάφορους λόγους), οι οποίες ωστόσο θα μπορούσαν να επικαιροποιηθούν και να ληφθούν υπόψη για τις νέες ρυθμίσεις των διάφορων κυκλοφοριακών «σεναρίων» της ομάδας του κ. Βλαστού. Είναι έτσι πολύ περίεργο ότι πουθενά στην εργασία, που μάλιστα καλείται ερευνητική, δεν διακρίναμε αναφορές στα στοιχεία των ήδη υπαρχουσών κυκλοφοριακών μελετών.

δ) Επειδή ακριβώς το πόνημα της ομάδας Βλαστού δεν είναι μελέτη, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέτοια, οπότε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς, χωρίς συγκοινωνιακή μελέτη, θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ τα έργα των πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων που προτείνονται από αυτό, όπως ο Δήμος διατείνεται.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν έχει δοθεί απάντηση στο ερώτημα της από 1-8-2012 ανακοίνωσης του Περιφερειακού Τμήματος της Εύβοιας του ΤΕΕ, πώς – με τι επιμετρήσεις – προέκυψε ο προϋπολογισμός των 9.188.601 ευρώ για την υλοποίηση της πρότασης, που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

ε) Στην ίδια την εργασία του κ. Βλαστού επισημαίνεται πώς η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι οι κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πάσης φύσεως εκδίδονται μετά από προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών.

Στην περίπτωση της Χαλκίδας ποια είναι η συγκοινωνιακή μελέτη που τεκμηριώνει τις προτεινόμενες από την ομάδα Βλαστού κυκλοφοριακές ρυθμίσεις; Αν δεν υπάρχει πρέπει να γίνει επειγόντως. Και βεβαίως στη συνέχεια πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλεως.
στ) Θεωρούμε πως η πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων και γενικότερα του Κέντρου είναι προφανώς επιβεβλημένη και μάλιστα έχει αργήσει.

Η πεζοδρόμηση όμως του κέντρου άλλων μεγάλων πόλεων έχει επιτύχει επειδή εκεί έγινε μετά από πλήρεις συγκοινωνιακές μελέτες κι όχι απλώς με εμπειρικές ρυθμίσεις και διαισθητικές μεθόδους που συνήθως αποτυγχάνουν.

ζ) Ο κ. Βλαστός έχει επιβλέψει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο ΕΜΠ με τίτλο «Στρατηγική αναπλάσεων του οδικού περιβάλλοντος της Χαλκίδας» με ημερομηνία Νοέμβριος 2010. Κρίνουμε επιβεβλημένο ο Δήμος να ζητήσει από το ΕΜΠ την εργασία αυτή προκειμένου να την αξιοποιήσει σε συνδυασμό με την παρούσα εργασία που ανέθεσε στην επιστημονική ομάδα του κ. Βλαστού.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                            Η Γ. Γραμματέας
Λεωνίδας Ιωαννίδης                 Βασιλειάννα Χασάνδρα