Ο Σύνδεσμος Ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας, αποφάσισε να προχωρήσει στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στον τόπο μας.

Στις 10 Ιουλίου 2012 εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς,  η Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του  έργου: «Κατασκευή δύο κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και κινητής μονάδας ανάκτησης ανακυκλωσίμων – κομποστοποίησης στους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Ευβοίας».

Από την Επιτροπή  δόθηκε λίγος χρόνος ακόμη στη διαδικασία διαβούλευσης. Όπως είχαμε ως Δημοτική Αρχή   δεσμευτεί ότι θα πράξουμε σε μέρος των κατοίκων μετά το συμβούλιο της Παρασκευής 6/7/2012. Αφού έστω και  μετά από ενάμιση χρόνο που κανείς δεν συμμετείχε στην διαβούλευση, διαφάνηκε μια  ευαισθητοποίηση των κατοίκων, των φορέων και της αντιπολίτευσης  απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων περιμένουμε λοιπόν ουσιαστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προταθούν οι πιθανοί χώροι, οι οποίοι θα τυγχάνουν πλήρους κοινωνικής αποδοχής  και να αξιολογηθούν συγκριτικά ώστε να καταλήξουμε στον καταλληλότερο, να τον εξετάσουμε και τεχνικά, να εκπονήσουμε την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς μέχρι 30/07/2012.

Τα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα  είναι περιορισμένα, οι λύσεις πρέπει να είναι άμεσα υλοποιήσιμες και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
Η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί υπευθυνότητα, άμεση και συντονισμένη  πλέον δράση από όλους μας.

Προτάσεις ουσιαστικές και τεκμηριωμένες. Για το λόγο αυτό ζητάμε την συμβολή σας, με πρόταση για πιθανούς χώρους που  μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή σας, έως τις 25/7/21012.
Ένας χώρος  για να είναι κατάλληλος χρειάζεται να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Απόσταση Αποκλεισμού
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
α) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα > 0,5 Km
β) Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας – Περιοχών Φυσικού Κάλλους > 0,5 Km
γ) Απόσταση από σημειακά μνημεία Προστασίας της φύσης & διάφορες ζώνες προστασίας > 0,5 Km
δ) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων –

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
α) Απόσταση από οικισμούς > 0,5 Km
β) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών > 0,5 Km
Γ) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία > 0,5 Km

3.ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ  
Απόσταση από σεισμικά ρήγματα > 0,5 Km

4.ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 
Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενη τοπική οδό <0,1 Km
Μέγιστη απόσταση από Εθνική ή επαρχιακή οδό <5  Km
Μέγιστη απόσταση από διαθέσιμα δίκτυα >5
Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κατά προτίμηση Δημοτική έκταση
 
Με βάση τα παραπάνω, αναμένουμε τις προτάσεις σας για πιθανούς χώρους προς αξιολόγηση ώστε να συμπεριληφθεί στις θέσεις που θα εξεταστούν από την ομάδα μελέτης και θα αξιολογηθούν συγκριτικά μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Έτσι  ώστε να υποδειχθεί τελικά ο καταλληλότερος χώρος και να ξεκινήσει η ωρίμανση του έργου.