Ενημέρωση για τη συνεισφορά του Δήμου Λαμιέων στην εξυπηρέτηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Ο Δήμος Λαμιέων εργάζεται στην κατεύθυνση βελτίωσης κι επέκτασης όλου του φάσματος των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες. Για το λόγο αυτό και παρά το γεγονός ότι δεν έχει τη θεσμική αρμοδιότητα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους πολίτες, προβαίνει στην ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών ευρυζωνικού δικτύου που διαθέτει, προκειμένου να συνεισφέρει στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στις περιοχές που διαμένουν.

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση κάλυψης των τοπικών διαμερισμάτων (εκτός της πόλης της Λαμίας σε 30 οικισμούς) με υποδομές ευρυζωνικής σύνδεσης του Δήμου καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποδομών αυτών στις περιοχές που υπολείπονται ώστε να έχουν καλυφθεί όλες μέχρι τέλους του έτους:
ΑΑ Περιοχή κάλυψης Περιφερειακό Ιατρείο που υπάγεται Κάλυψη από υποδομές ευρυζωνικής σύνδεσης
1 Τοπικό Διαμέρισμα Ροδίτσας  Περιφερειακό Ιατρείο Ανθήλης ΝΑΙ
2 Τοπικό Διαμέρισμα Μ.Βρύσης -//- ΝΑΙ
3 Τοπικό Διαμέρισμα Αγ.Παρασκευής  -//- ΝΑΙ
4 Τοπικό Διαμέρισμα Δίβρης -//- ΝΑΙ
5 Τοπικό Διαμέρισμα Ανθήλης -//- ΝΑΙ
6 Τοπικό Διαμέρισμα Σταυρού Περιφερειακό Ιατρείο Σταυρού ΝΑΙ
7 Τοπικό Διαμέρισμα Λυγαριάς -//- ΝΑΙ
8 Τοπικό Διαμέρισμα Φραντζή Περιφερειακό Ιατρείο Κομποτάδων ΝΑΙ
9 Τοπικό Διαμέρισμα Κομποτάδων -//- ΝΑΙ
10 Τοπικό Διαμέρισμα Μεξιατών -//- ΝΑΙ
11 Τοπικό Διαμέρισμα Κωσταλεξίου -//- ΝΑΙ
12 Τοπικό Διαμέρισμα Κόμματος -//- ΝΑΙ
13 Τοπικό Διαμέρισμα Θερμοπυλών Περιφερειακό Ιατρείο Θερμοπυλών ΝΑΙ
14 Τοπικό Διαμέρισμα ΔΕ Παύλιανης Περιφερειακό Ιατρείο Παύλιανης ΝΑΙ
15 Τοπικό Διαμέρισμα ΔΕ Υπάτης Περιφερειακό Ιατρείο Υπάτης ΝΑΙ
16 Τοπικό Διαμέρισμα Λουτρών Υπάτης -//- ΝΑΙ
17 Τοπικό Διαμέρισμα Ροδωνιάς -//- ΝΑΙ
18 Τοπικό Διαμέρισμα Λαδικούς -//- ΝΑΙ
19 Τοπικό Διαμέρισμα Βασιλικών -//- ΝΑΙ
20 Τοπικό Διαμέρισμα Καρυάς -//- ΝΑΙ
21 Τοπικό Διαμέρισμα Αργυροχωρίου -//- ΝΑΙ
22 Τοπικό Διαμέρισμα ΔΕ Λιανοκλαδίου Περιφερειακό Ιατρείο Λιανοκλαδίου ΝΑΙ
23 Τοπικό Διαμέρισμα Στύρφακας -//- ΝΑΙ
24 Τοπικό Διαμέρισμα Αμουρίου -//- ΝΑΙ
25 Τοπικό Διαμέρισμα Ζηλευτού -//- ΝΑΙ
26 Τοπικό Διαμέρισμα Μοσχοχωρίου Περιφερειακό Ιατρείο Μοσχοχωρίου ΝΑΙ
27 Τοπικό Διαμέρισμα Ν.Κρικέλλου -//- ΝΑΙ
28 Τοπικό Διαμέρισμα Γοργοποτάμου -//- ΝΑΙ
29 Τοπικό Διαμέρισμα Ηράκλειας -//- ΝΑΙ
30 Οικισμός Αλεπόσπιτων -//- ΝΑΙ

Οι παραπάνω περιοχές καλύπτονται με την αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Στον πίνακα αυτό καταγράφονται ευρυζωνικές υποδομές σε τριάντα (30) τοπικά διαμερίσματα τις οποίες ο Δήμος διαθέτει προς εξυπηρέτηση του κοινού.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τοπικών διαμερισμάτων εκτός της ευρυζωνικής σύνδεσης διατίθεται και εξοπλισμός.
Στη σημερινή δύσκολη εποχή, ο Δήμος Λαμιέων καταβάλλει προσπάθεια στο πλαίσιο των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων, να εξυπηρετηθούν σταδιακά οι περισσότερες από τις περιοχές που δεν διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση. Για το σκοπό αυτό και στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι ενέργειες που ο Δήμος προγραμματίζει για την επέκταση της ευρυζωνικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής κάλυψης, το κόστος υποδομής και τους εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης προγραμματίζουμε ενέργειες με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα :
ΑΑ Περιοχή κάλυψης Περιφερειακό Ιατρείο που ανήκει Εκτιμώμενος χρόνος κάλυψης με ευρυζωνική σύνδεση
1 Τοπικό Διαμέρισμα Οίτης Περιφερειακό Ιατρείο Παύλιανης Μέχρι τέλους του Οκτωβρίου
2 Τοπικό Διαμέρισμα Κουμαριτσίου -//- -//-
3 Τοπικό Διαμέρισμα Αμαλώτας Περιφερειακό Ιατρείο Υπάτης -//-
4 Τοπικό Διαμέρισμα Συκά -//- -//-
5 Τοπικό Διαμέρισμα Δάφνης Περιφερειακό Ιατρείο Μαρμάρων -//-
6 Τοπικό Διαμέρισμα Μοσχοκαρυάς Περιφερειακό Ιατρείο Λιανοκλαδίου Μέχρι τέλους του Νοεμβρίου
7 Τοπικό Διαμέρισμα Βαρδατών Περιφερειακό Ιατρείο Μοσχοχωρίου -//-
8 Τοπικό Διαμέρισμα Γοργοποτάμου -//- -//-
9 Τοπικό Διαμέρισμα Δαμάστας -//- Μέχρι τέλους του Ιουλίου
10 Οικισμός Αλεπόσπιτων -//- -//-
11 Τοπικό Διαμέρισμα Ελευθεροχωρίου Περιφερειακό Ιατρείο Μπράλλου Μέχρι τέλους του Σεπτεμβρίου
12 Τοπικό Διαμέρισμα Σκαμνού -//- -//-
13 Τοπικό Διαμέρισμα Καλαμακίου Περιφερειακό Ιατρείο Ξυνιάδας Μέχρι τέλους του Νοεμβρίου
14 Τοπικό Διαμέρισμα Λυχνού Περιφερειακό Ιατρείο Λυχνού -//-
15 Τοπικό Διαμέρισμα Καπνοχωρίου -//- -//-
16 Τοπικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου -//- -//-
17 Τοπικό Διαμέρισμα Καστανιάς -//- Μέχρι τέλους του Δεκεμβρίου
18 Τοπικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου Υπάτης -//- -//-
19 Τοπικό Διαμέρισμα Περιστερίου -//- -//-
20 Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου Υπάτης -//- -//-
21 Τοπικό Διαμέρισμα Δύο Βουνών  Μέχρι τέλους του Σεπτεμβρίου
22 Τοπικό Διαμέρισμα Δέλφινου  -//-

Ολοκληρώνοντας, διαβεβαιώνουμε τους συμπολίτες μας ότι, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου θα παρακολουθούν στενά τη διαδικασία εξυπηρέτησης του κοινού, ώστε να παρέμβουν άμεσα εφόσον διαπιστώσουν πιθανές τεχνικές δυσκολίες και αδυναμία παροχής των υπηρεσιών. Θα παραμένουν δε στη διάθεση κάθε πρότασης που στόχο θα έχει τη βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.