Ο πρώην Δήμαρχος Χαλκιδέων, Δημήτρης Αναγνωστάκης σε συνέντευξή του στο EVIAPORTAL για τον «Καποδίστρια 2» δίνει τις δικές του απαντήσεις.

Ποια ήταν τα υπέρ και τα κατά από την εφαρμογή του Καποδίστρια 1;
Δ.Α. Όπως σας είναι γνωστό ένα χρόνο πριν, από τον Οκτώβρη του 2010, είχα δημοσιοποιήσει τις θέσεις μου σχετικά με την πρόθεση που εκφράστηκε τότε, για έναν δεύτερο Καποδίστρια, για μια δεύτερη πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση, στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι αλήθεια ότι ο πρώτος «Καποδίστριας» ήταν μια μεταρρύθμιση σημαντική και θαρραλέα αλλά που δυστυχώς οι παραλείψεις και τα λάθη δεν την έκαναν να αποδώσει αυτά που όλοι αναμέναμε.  Η πλέον γενναία μεταρρύθμιση, ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», έμεινε ατελής τόσο λόγω του προβληματικού σχεδιασμού, της πλημμελούς οικονομικής, διοικητικής και πολιτικής στήριξής του, όσο και λόγω των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στη σημερινή διόγκωση των προβλημάτων που βιώνουν οι Δήμοι. Ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, η ύπαρξη πολλαπλών φορέων και υπηρεσιών, η απουσία ενιαίου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση διαδημοτικών ζητημάτων, η έλλειψη των αναγκαίων πόρων, καθιστούν τις Δημοτικές Αρχές ανίσχυρες να ανταποκριθούν στα προβλήματα και τις προκλήσεις των καιρών.

Μία διοικητική μεταρρύθμιση που δεν συνοδεύτηκε από τους αναγκαίους πόρους, το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό την τεχνική υποδομή που θα βελτίωναν τις παρεχόμενες στον πολίτη υπηρεσίες.

Ποιο το όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και ποιες οι παραλείψεις που υπήρξαν;

Δ.Α. Αν αναζητήσουμε το σημαντικότερο όφελος από αυτή την προσπάθεια κατά τη γνώμη μου μάλλον είναι η συσσωρευμένη εμπειρία από την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος, που μπορεί να μας αποτρέψει από παραγοντίστικες πρακτικές, από μικροπολιτικές αντιλήψεις, από λάθη κι αδυναμίες που ναρκοθέτησαν εξαρχής το εγχείρημα και το κατέστησαν θνησιγενές. Είναι εδραιωμένη πλέον η πεποίθηση ότι δεν χωράνε αποσπασματικές και «μονοδιάστατες» κινήσεις αλλά απαιτείται μια ολοκληρωμένη, συνολική, στοχευμένη στρατηγική αναδιάρθρωσης της διοικητικής δομής του κράτους.

Πως σχολιάζετε τις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού κ. Ραγκούση σχετικά με την επανίδρυση του Κράτους και την εφαρμογή του Καποδίστριας 2;

Δ.Α. Σχετικά με τα όσα είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούσης, κατά τη συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με μία σημαντική όμως παρατήρηση στις θέσεις του, που εντοπίζεται κύρια στην απουσία πρότασης για μια ταυτόχρονη οικονομική μεταρρύθμιση, που είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να πετύχει αυτή η νέα προσπάθεια.

Πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμη η Διοικητική Μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί στις εκλογές του 2010; Συμφωνείτε με τμηματική εφαρμογή του; Δηλαδή, πρώτα Περιφερειακός βαθμός και σε επόμενο στάδιο συνένωση Δήμων;

Δ.Α. Είναι γνωστό ότι ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις τόσο από το τελευταίο τακτικό συνέδριο της Κυλλήνης (Νοέμβρης 07) όσο κι από το θεματικό συνέδριο της Αθήνας (Ιούνιος 08), σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέξουν έτσι ώστε να συναινέσει για την Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.Βασική προϋπόθεση είναι η ταυτόχρονη οικονομική μεταρρύθμιση, με μεταφορά θεσμοθετημένων πόρων και φορολογική αποκέντρωση. Δεν είμαι βέβαιος ότι η οικονομική συγκυρία επιτρέπει να πάμε τόσο γρήγορα και να προλάβουμε το 2010. Ίσως μετατεθεί χρονικά η ισχύς του στις εκλογές του 2014. Είναι κάτι που κανείς σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά. Είναι προφανές ότι αν προχωρήσουμε σε Μεταρρύθμιση, αυτή πρέπει να διαπερνά το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και να εφαρμοστεί ενιαία κι όχι τμηματικά και σε επιμέρους ενότητες.

Τι θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα στον Καποδίστρια 2 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Δ.Α. Απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχία της νέας απόπειρα διοικητικής μεταρρύθμισης κατά την άποψή μου είναι:

-Η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα, πρέπει να είναι μέρος του συνολικού Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης του πολιτικού μας συστήματος και της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

– θα πρέπει να γίνει η χωροθέτηση των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων ως «ανοικτών πόλεων», με κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά, με αξιοποίηση της εμπειρίας των παλαιότερων σχεδιασμών.

(Η προϋπόθεση αυτή είναι αναγκαία συνθήκη για να αποφευχθούν συνενώσεις που θα υπαγορεύονται από κομματικά και μικροπολιτικά κριτήρια, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αυτά που υπονόμευσαν τον πρώτο «Καποδίστρια»).

– Η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα πρέπει να εξαντληθεί στη θέσπιση ενός μόνο νόμου, που θα καθορίζει τα νέα διοικητικά όρια και θα καταλήγει σε μικρότερο αριθμό Ο.Τ.Α.

– Για κάθε αρμοδιότητα που θα μεταφερθεί στην Αυτοδιοίκηση θα μεταφερθούν και οι αντίστοιχοι πόροι, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

– Η σύνταξη και υλοποίηση ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποστήριξης για τους νέους ΟΤΑ

-Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αλλά και η φορολογική αποκέντρωση,

-Η κατασκευή των βασικών απαραίτητων τεχνικών υποδομών για κάθε ανθρωπογεωγραφική ενότητα,

-Η στελέχωση των Ο.Τ.Α. και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους,

Τι θα σημαίνει για την Εύβοια ο Καποδίστριας 2;

Δ.Α. Αν όλα πάνε καλά και συντρέξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις τότε αυτονόητο είναι ότι θα υπάρξουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης για το Νομό μας, με σοβαρές υποδομές, με επιστημονικό προσωπικό στους Δήμους που θα απαντούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα προβλήματα των πολιτών, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής μας. Πιθανότατα ο πολύ μικρότερος αριθμός των νέων Δήμων θα λειτουργήσει κάτω από ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης και δράσης, ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα λειτουργεί συμπληρωματικά και αξιοποιώντας συνολικά τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της κάθε νέας ανθρωπογεωγραφικής ενότητας.

Τα προσωπικά σας σχέδια με βάση τα νέα δεδομένα; Θα επιμείνετε σε μια υποψηφιότητα αν ο Δήμος μετατραπεί σε Μητροπολιτικός με συνένωση και των όμορων Δήμων της Χαλκίδας;

Δ.Α. Είναι γνωστό σε όλους ότι παραμένω σταθερά κι αμετακίνητα, προσηλωμένος κι αφοσιωμένος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ουδέποτε επιχείρησα σε άλλο πεδίο, αναζητώντας ρόλο για να ικανοποιήσω τις όποιες φιλοδοξίες μου. Η συσσωρευμένη εμπειρία, η γνώση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η γνώση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, πιστεύω ότι νομιμοποιούν πολιτικά την υποψηφιότητά μου και μου επιτρέπουν να την διεκδικώ και να την υπερασπίζομαι μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες μου.

Επιπλέον, σας παραθέτουμε δελτίο τύπου της Δημοτικής Παράταξης του Δημήτρη Αναγνωστάκη με ημερομηνία 1-10-2008 αναφορικά με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση:

«Μετά  από πρόταση που κατατέθηκε στην Ολομέλεια του Δημοτικού Ψηφοδελτίου, για τη σχεδιαζόμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση συνεδρίασε η Γραμματεία της Παράταξης  και ομόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής:

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο στην Αυτοδιοίκηση.

Οφείλει να είναι  ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο διοικητικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα διαπερνά όλα τα επίπεδα κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης

Μέχρι χθες παρατηρούσαμε να εξελίσσεται ένα έργο το οποίο έχει παιχθεί πολλές φορές. Δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων αναφορικά με τη νέα δομή των Δήμων των Νομαρχιών ή των Υπερνομαρχιών, θαρρείς και το μοναδικό ζητούμενο η γεωγραφική αναδιάταξη της χώρας.

Για μας τα ουσιαστικά ζητούμενα είναι:

Το αποκεντρωμένο, επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος.
Το Αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο, με αιρετό Περιφερειάρχη.
Οι Ισχυροί Δήμοι με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
Η Φορολογική αποκέντρωση.
 
Δεν έχει περιεχόμενο  ουσίας η συζήτηση για τη δημιουργία μεγαλύτερων δήμων στη βάση των πολιτικών συσχετισμών.

Δεν έχει νόημα η συζήτηση για τη διατήρηση του θεσμού με αυτά τα χαρακτηριστικά, με μοναδική αλλαγή το γεωγραφικό και πληθυσμιακό μέγεθος, ως άλλοθι για την αποφυγή μιας συνολικής μεταρρύθμισης όλων των δομών του κράτους.

Δεν έχει αξία η συζήτηση για τη μετεξέλιξη του θεσμού, χωρίς την παράλληλη συζήτηση για την φορολογική αποκέντρωση, με όρους αυτοδιοίκησης.

Δεν πρέπει και δεν  μας αφορά η συζήτηση χωρίς την παράλληλη γενναία αλλαγή των βασικών κανόνων του δημόσιου λογιστικού, προκειμένου για την κατοχύρωση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας θωρακισμένο απέναντι στο μακρύ χέρι του ελέγχου σκοπιμότητας των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου και της νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου.
Στη χώρα μας δεν μπορούν να αντέξουν πολλά επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης, διαπίστωση στην οποία όλοι τελικά συμφωνούμε.

Η χώρα μας χρειάζεται δυο  επίπεδα αυτοδιοίκησης.

Αυτό των ισχυρών Δήμων και αυτό των ισχυρών αιρετών Περιφερειών.

Πρέπει να σχεδιάσουμε τη συνολική νέα «οργανωτική δομή».
Πρέπει να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αναθεωρήσεις του συντάγματος αναφορικά με την συνταγματική κατοχύρωση των θεσμών της αυτοδιοίκησης, της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης των συνταγματικών επιταγών για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
Πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση με όρους αυτοδιοίκησης.
Τέλος πρέπει να αποτρέψουμε την προσθήκη επιπλέον παραγόντων που θα καθιστούν περισσότερο προβληματική τη συμμετοχή μας στο πολυθρύλητο Ε.Σ.Π.Α.
Σε  ένα κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδεις  ταχύτητες, σε μία κοινωνία που γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητική, σε μία δημοκρατία με θεσμούς που εμφανίζουν φαινόμενα παθογένειας, σε συνθήκες απαξίωσης της πολιτικής, τελικά σε συνθήκες κρίσης, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επανεκτιμήσουμε τις πολιτικές μας, να αφουγκραστούμε τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και να δράσουμε άμεσα.

Πρέπει  λοιπόν με διάθεση υπερβάσης και  με ισχυρή συλλογικότητα να προχωρήσουμε στο διάλογο για την Τ. Α. του 21ου αιώνα.

Στο διάλογο αυτό πρέπει να έχουν θέση όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν.

Με  συντεταγμένο τρόπο να προχωρήσουμε, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις και δογματισμούς.

Η πρόκληση είναι μπροστά μας και είναι ισχυρή.

Είναι η κοινωνία της αλληλεγγύης και της ανοχής της διαφοράς.
Είναι οι ανθρώπινες πόλεις και οι βιώσιμοι οικισμοί.
Είναι η δημιουργικότητα με αποτελεσματικότητα και καινοτομία.
Είναι η συμμετοχή και ο αυξημένος πολιτικός και κοινωνικός έλεγχος.
Είναι το στοίχημά μας με το μέλλον των παιδιών μας.
Είναι η Τ. Α. που πρέπει να αλλάξει προς το νέο, το σύγχρονο, το δυναμικό».