Στη Δάφνη της Κύμης, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, ο Κώστας Μαρκόπουλος ενημέρωσε κατοίκους της περιοχής, για την προσπάθεια του και όσα έχει επιτύχει έως τώρα ώστε να επανεκκινηθεί το έργο του φράγματος Σέττα – Μανίκια.

Το έργο είναι μεγίστης σημασίας αναπτυξιακό έργο για την περιοχή της κεντρικής Εύβοιας, αφού με την ολοκλήρωση του θα επιτευχθεί η ύδρευση 78 οικισμών, θα υπάρχει δυνατότητα άδρευσης εκτάσεων για αγροτική εκμετάλλευση αλλά και θα υπάρξει προοπτι