Στο στόχαστρο του Βασίλη Κεδίκογλου έπεσε ο Γ.Γρ. της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας, εξαιτίας της άρνησής του να εγκρίνει οδικό έργο της Εύβοιας, παρά τη γνωμοδότηση αρμόδιων οργάνων του κράτους. Στην παρακάτω ανακοίνωσή του ο Β.Κεδίκογλου αναφέρει σχετικά:

«Τμήμα του οδικού άξονα Κάρυστος – Λέπουρα, η ολοκλήρωσή του οποίου αναμένεται εναγωνίως ώστε να τερματιστεί η απομόνωση της Ν. Καρυστίας – και το οποίο έχει αρχίσει από το 1989(!) – ατύχησε και ετέθη εκτός, εξέπεσε.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και κάθε εχέφρων κρίνει σκόπιμο για λόγους ταχύτητας, αλλά και Δημοσίου συμφέροντος (τιμές συμφέρουσες, απορρόφηση ευρώ πιστώσεων) το έργο να συνεχιστεί με τους επόμενους μειοδότες. Προς τούτο η Νομαρχία εζήτησε την προέγκριση, όπως επιβάλλεται, της Περιφέρειας Στερεάς ενώ για το σύννομο της συνέχισης με τους επόμενους μειοδότες ερώτησε την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία χειρίζεται τα θέματα αυτά, καθώς και το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αμφότερα απάντησαν ότι η ενέργεια είναι σύννομη, το έργο μπορεί να συνεχιστεί με τους επόμενους μειοδότες. Την νομιμότητα της αναφοράς προς το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εβεβαίωσε εγγράφως και ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διευκρινίζοντας ότι η απόφαση του κλιμακίου, αν υπάρχει αντίρρηση ανακαλείται μόνον ενώπιων του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο Γραμματέας της Περιφέρειας, στηριζόμενος στην γνώμη νομικού συνεργάτη του και όχι σ’ αυτήν του επισήμου νομικού συμβούλου του δηλ. του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – παράρτημα Λαμίας, αρνείται να εγκρίνει την συνέχιση με τους επομένους μειοδότες, θεωρεί την απόφαση του κλιμακίου λανθασμένη και αρνείται επίσης και αίτηση ανάκλησης!!.
Ο Γραμματέας της Περιφέρειας επιδεικνύει πρωτοφανή αλαζονεία στους θεσμούς του Κράτους, ασέβεια έναντι του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πλήρη αδιαφορία για την καθυστέρηση της ανάπτυξης της Περιφέρειας του, της Εύβοιας.
Περιφρονεί το δημόσιο συμφέρον, αφού είναι βέβαιο ότι νέος διαγωνισμός τον οποίον προτείνει, θα αποφέρει μεγαλύτερο κόστος, λόγω ανόδου των τιμών, και κινδυνεύει να κατηγορηθεί για απιστία, αρνούμενος νόμιμη, μάλιστα ευθυνότερη πρόταση ταχείας ολοκλήρωσης του έργου.
Με την συμπεριφορά του ο Γραμματέας της Περιφέρειας φαίνεται να αγνοεί ότι η Ελλάδα είναι σύγχρονο οργανωμένο Κράτος Δικαίου με θεσμούς, σεβασμό σε όργανα και δημοκρατική λειτουργία. Αγνοεί στις αποφάσεις με παράκαμψη θεσμικών οργάνων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστούν αυθαίρετη και απαράδεκτη δραστηριότητα για Κράτος Δικαίου. Με την απόφαση του διενέργειας νέου διαγωνισμού πλήν την οικονομικής επιβάρυνσης του δημοσίου λόγω μεγαλυτέρων τιμών, εκθέτει το έργο στον κίνδυνο της διακοπής εάν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προσβάλουν τόσο την απόφαση του όσο και την διακήρυξη της νέας δημοπρασίας στα Διοικητικά Δικαστήρια οπότε η διακοπή των εργασιών θα είναι αναπόφευκτη έως ότου εκδοθεί η απόφαση.
Ο νομός Ευβοίας από το 1996 έως το 2003 παρέμεινε στη στασιμότητα και στην αδιαφορία της Περιφέρειας Στερεάς και της τότε Κυβέρνησης Σημίτη. Από το 2004 αντιμετωπίζεται με απραξία από Κυβέρνηση και Περιφέρεια, πλήν ελάχιστης εξαίρεσης. Καθυστερούν ακόμη δημοπρατήσεις έργων ενταγμένων στο ΠΕΠ με πλήρεις μελέτες όπως παράκαμψη Βασιλικού – Αμαρύνθου – Αλιβερίου – Κριεζών.
Η απόφαση του Γραμματέα να μην συνεχιστεί αμέσως το οδικό έργο ΄΄ΡΑΠΤΑΙΟΙ – Ν. ΣΤΥΡΑ – ΣΤΥΡΑ΄΄ θα δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά και θα επιφέρει μεγάλη πολιτική ζημιά στην Κυβερνητική παράταξη. Η επικρατούσα άποψη περί απραξίας της Περιφέρειας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενώ υπάρχουν πόροι και περί αδιαφορίας για τον νομό εν μέσω μάλιστα της κρίσης ανεργίας που διερχόμαστε θα επισφραγιστεί την αντίληψη περί απραξίας και αδιαφορίας προς τον νομό Ευβοίας, εντείνει επίσης η επί 4μηνο καθυστέρηση αναγγελίας των έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αναπλήρωσης των απωλειών λόγω στόχου 2. Για την Εύβοια αυτό είναι πρόγραμμα 48 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νοών νοήτω, τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά».