Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων δηλώνει ότι: μέσω του διαδικτύου πληροφορηθήκαμε, ότι εξεδόθη από την Υπηρεσία Δόμησης (πρώην Πολεοδομικό Γραφείο Κύμης) η 99/2012 Άδεια Οικοδομής των εγκαταστάσεων καύσης RDF από την ΑΓΕΤ στο Μυλάκι Αλιβερίου,

παρ΄όλες τις μακρόχρονες σφοδρές αντιδράσεις και αντιστάσεις της Τοπικής Κοινωνίας, και παρ ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της σχετικής προσφυγής των κατοίκων και φορέων της Περιοχής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Και βέβαια, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί, το γεγονός ότι και αυτή η ενέργεια συνέπεσε με τη λήξη του δικαστικού έτους, την περίοδο των δικαστικών διακοπών  και ουδεμία επίσημη ενημέρωση είχαμε από την πιο πάνω Υπηρεσία, παρ΄ όλο ότι το είχαμε αιτηθεί εγγράφως.

Χρειάστηκε η συνδρομή Εισαγγελικής Παραγγελίας για να πληροφορηθούμε το περιεχόμενο της Πολεοδομικής Άδειας, αφού για άλλη μια φορά η ΑΓΕΤ χρησιμοποίησε την καραμέλα του «Βιομηχανικού Απορρήτου».

Από την μελέτη των σχετικών εγγράφων, σχεδίων και μελετών  διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω άδεια οικοδομής «πάσχει» τυπικά και ουσιαστικά όσον αφορά τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν  και  την διαδικασία  που ακολουθήθηκε για την έκδοσή της.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Σύλλογος μας:
1.Συγκαλεί την επιτροπή κατά της καύσης RDF  για τον προγραμματισμό των άμεσων ενεργειών
2.Καλεί τον  κ. Δήμαρχο Κύμης Αλιβερίου και  ζητά άμεσα την παρέμβασή του για την επανεξέταση  των όρων και διαδικασιών   χορήγησης της ως άνω οικοδομικής άδειας.
3.Καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο με επικαιροποιημένη  απόφασή του να συμπαραταχθεί με τον αγώνα των κατοίκων και να λάβει απόφαση συμμετοχής στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να συνδράμει οικονομικά στα έξοδα
4.Ζητά από τον κ. Εισαγγελέα Χαλκίδος  άμεσα την παρέμβασή του για την διερεύνηση τυχών λαθών και ενδεχομένων  παραλείψεων κατά την διαδικασία έκδοσης της Πολεοδομικής Αδείας από την Υπηρεσία και καταλογισμού πιθανών ευθυνών.
Από την ενέργεια αυτή διαπιστώνεται για άλλη μια φορά ότι η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ παραμένει σταθερή στο στόχο της πού είναι η καύση των σκουπιδιών της Αθήνας αλλά – πλέον – και σκουπιδιών εισαγωγής από το εξωτερικό στο Μυλάκι Αλιβερίου.

Δυστυχώς, και εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί , της άνοιξε η όρεξη και   προετοιμάζεται  να προχωρήσει και στην καύση και άλλου τύπου αποβλήτων.

Η Τοπική Κοινωνία για άλλη μια φορά είναι ανάστατη .
Η ΑΓΕΤ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ:
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ