Σχετική ανακοίνωση για την «Συνεδρίαση της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς-Ηπείρου», απέστειλε ο Θανάσης Χειμάρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Επιτροπή παρακολούθησης κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς και τον εφαρμοστικό Νόμο 3614/07, αποτελεί το ανώτατο όργανο, το οποίο είναι υπεύθυνο, για την