Ο Υπουργός, κ.Ραγκούσης κατά την ομιλία του στη βουλή ανέφερε σχετικά …

«…Το πρώτο βήμα θα το κάνουμε με μία ενιαία μελέτη -ένα ενιαίο σχέδιο για ό,τι κάνουμε, όχι πρόχειρα, όχι αποσπασματικά- μελέτη που θα αναλάβει επιστημονική επιτροπή υψηλού κύρους, την οποία συγκροτούμε τις επόμενες μέρες, η οποία θα αξιοποιήσει με αυστηρά, αντικειμενικά κριτήρια την πλούσια προεργασία που έχει γίνει… Με το δεύτερο βήμα θα προχωρήσουμε σε διεξοδική διαβούλευση με όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, που βεβαίως θα κορυφωθεί με τη διαβούλευση και πάλι ανάμεσα στα κόμματα και μέσα στο Κοινοβούλιο.
Το τρίτο βήμα, ο οδικός χάρτης εφαρμογής. Συγκροτούμε άμεσα επιτροπή παρακολούθησης με συμμετοχή του κράτους και των φορέων της αυτοδιοίκησης, η οποία θα προσδιορίσει μετρήσιμες, θεσμικές, λειτουργικές, αλλά και οικονομικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες, ώστε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αλλαγών που θα θεσμοθετηθούν να είναι ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής προς όφελος του πολίτη. Θα προχωρούμε με σταθερά βήματα βάσει εκθέσεων προόδου, με στόχο η μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική να αποβαίνει πάντα σε όφελος του πολίτη. Δεν πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες το κόστος αυτής της μετάβασης….
Στη νέα αρχιτεκτονική που σχεδιάζουμε ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης αποτελείται από ισχυρούς δήμους. Άρα, λιγότερους δήμους στο σύνολο της χώρας, βεβαίως και στην Αττική. Ο ισχυρός δήμος, είναι αυτός που έχει ισχυρά θεμέλια. Και για μας τα ισχυρά θεμέλια, τα ισχυρά κύτταρα του ισχυρού δήμου, είναι η γειτονιά στα αστικά κέντρα, είναι το χωριό στην περιφέρεια. Είναι αυτονόητο ότι ο ισχυρός δήμος θα προκύψει από την εξασφάλιση της πραγματικής οικονομικής αυτοτέλειάς του που προϋποθέτει φορολογική αποκέντρωση, βεβαίως και ενίσχυση των διοικητικών μηχανισμών του…
Στο πλαίσιο αυτό, απόφασή μας είναι ενισχύσουμε τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και να προωθήσουμε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας σε αυτούς. Συγκεκριμένα θα προχωρήσουμε σε ένα νέο ριζικά βελτιωμένο πρόγραμμα έργων για τους Ο.Τ.Α Α’ βαθμού, σε αντικατάσταση του «ΘΗΣΕΑ», που παρουσιάζει δυσλειτουργίες, παρά την πρόοδό του, αδικίες και μεγάλη υστέρηση στην απορροφητικότητα. Για να γίνει κατανοητό αυτό που σας λέω και να μη θεωρηθεί αιχμή, αρκεί να γνωρίζετε ότι δύο μήνες πριν τη λήξη του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν υπογραφεί συμβάσεις που αντιστοιχούν μόλις στο 50% του συνολικού σχεδιασμού του. Επίσης, θα επιβάλλουμε τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα όλων των χρηματοδοτήσεων προς την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στο ίδιο πλαίσιο θα καθιερώσουμε καθεστώς υπαγωγής όλων των δαπανών των δήμων, όλων των δήμων, στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν αυτές οι δαπάνες πραγματοποιηθούν….
Όσον αφορά το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, αυτός πλέον θα αποτελείται από τις αιρετές περιφέρειες. Η αιρετή δε περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα έχει επικεφαλής αιρετό περιφερειάρχη και αιρετό περιφερειακό συμβούλιο. Οι νομαρχίες θα λειτουργούν πλέον ως διοικητικές μονάδες της οικείας περιφέρειας. Είναι αυτονόητο ότι θα εξασφαλιστεί η αναλογική εκπροσώπηση των νομών στη σύνθεση του εκλεγμένου περιφερειακού συμβουλίου. Στο επίπεδο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα θεσμοθετηθεί και η κρίσιμη, για το μέλλον της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, μητροπολιτική αυτοδιοίκηση. Εάν αφήναμε να μας καθοδηγούν κομματικές σκοπιμότητες, ίσως διστάζαμε. Εάν αφήναμε πάλι το πολιτικό κόστος να αποφασίσει, ίσως φοβόμασταν. Αλλά αυτά ήταν που καθήλωσαν τη χώρα, αυτά εμπόδισαν να πάμε μπροστά…. Γι’ αυτό με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε, με επίγνωση του τιτάνιου έργου που απαιτείται, με μόνο γνώμονα το συμφέρον της χώρας, το εθνικό συμφέρον και τίποτα άλλο, προχωρούμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, άμεσα στη θέσπιση της νέας αρχιτεκτονικής μέσα στο 2010 για την εφαρμογή της στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές….
Επίσης καταργείται στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως έχουμε δεσμευθεί και το ισχύον εκλογικό σύστημα με την προϋπόθεση του 42%».