Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εύβοιας με επιστολή του προς το Δήμο Χαλκιδέων, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων εκφράζει τις θέσεις του για το έργο της Δημοτικής Αγοράς και της Πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς, υποστηρίζοντας πως για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα πρέπει να διεξαχθεί ένας ενιαίος πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών.                                                                         
       
                                                         

Στην Επιστολή του ο Σύλλογος επιμένει στη διατήρηση του μνημείου της Δημοτικής Αγοράς και της ιστορίας του. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Ι. Μετά από την παρουσίαση από μέρους του Δημάρχου Χαλκιδαίων στο Δημοτικό συμβούλιο των μελετών για την αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς και την ανακαταστευή της πλατείας της Εβδομαδιαίας Αγοράς, το Δ.Σ. των Αρχιτεκτόνων της Εύβοιας παρακολούθησε και στη συνέχεια εξέτασε τις μελέτες με στόχο να διαμορφώσει σαφή θέση για τα σημαντικά αυτά έργα που προτίθεται να κάνει ο Δήμος.
Η Δημοτική Αγορά αποτελεί εξέχον και μοναδικό νεώτερο μνημείο της Χαλκίδας όντας αναπόσπαστο τμήμα της ζωής και της ιστορίας της πόλης τα τελευταία 125 χρόνια. Το κτηριακό συγκρότημα που αποτελείται από κτήρια δύο χρονικών περιόδων του 1880 και του 1931 κάλυψε με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη για στέγαση του εμπορίου αγροτικών προϊόντων της εποχής. Στην πρώτη φάση με απλά νεοκλασικά κτήρια και στη δεύτερη φάση του 1931 με ένα μοντέρνο κτήριο που διαφοροποιήθηκε μορφολογικά και κατασκευαστικά θέλοντας να δείξει τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες που ακόμα και σήμερα εντυπωσιάζουν. Η δεύτερη αυτή φάση έγινε με ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ όπου προκρίθηκε η μελέτη του νεαρού τότε Σόλωνα Κυδωνιάτη και αργότερα Aκαδημαϊκού. Το νέο κτήριο αποτέλεσε σύμβολο για την πόλη την εποχή εκείνη γεγονός που επιβεβαιώνεται από το τεράστιο ενδιαφέρον που έδειχναν για την προβολή τους στο χώρο αυτό οι πολιτικοί της εποχής εκείνης, με επισκέψεις ομιλίες κ.ά.
Ως χώρος το κτηριακό σύνολο της Δημοτικής Αγοράς λειτούργησε με τον καλύτερο τρόπο μέχρι τα τελευταία χρόνια, που η αδιαφορία των δημοτικών αρχών το άφησε χωρίς καμία συντήρηση και έλεγχο με αποτέλεσμα οι αυθαίρετες επεμβάσεις και η φυσιολογική φθορά του χρόνου να αλλοιώσουν το κτηριακό συγκρότημα. Ο κάθε πολίτης σήμερα αντικρύζει ένα κτηριακό σύνολο τελείως αλλοιωμένο ως προς την πραγματική-αυθεντική του εικόνα. Αυτήν την εικόνα θα αποκαταστήσει, μία σωστή αναστήλωση που θα στηρίζεται στην ακριβή αποτύπωση του συγκροτήματος.
Αυτές οι θέσεις εκφράσθηκαν και με την ομόφωνη απόφαση του ΚΣΝΜ του 2005 που με το (α) σχετ. κήρυξε ως αναγκαία τη διατήρηση του μνημείου ως συνόλου με ιστορική, κοινωνική, αρχιτεκτονική και πολεοδομική αξία.
Η Δημοτική Αγορά στο σύνολό της διασώζει τόσο την λειτουργική της διάταξη όσο και την μορφολογία της και τα κατασκευαστικά της στοιχεία και από τεχνικής – πρακτικής πλευράς, η πλήρης αναστήλωσή της είναι απολύτως πραγματοποιήσιμη. Το επιβεβαιώνουν οι πολλαπλές αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. (β) & (γ) σχετ.
Ο Δήμος Χαλκιδαίων έδειξε να έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα αποκατάστασης του κτηριακού συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς και για το σκοπό αυτό εκπόνησε την προαναφερθείσα μελέτη με απ’ ευθείας ανάθεση που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη μελέτη όμως αυτή που υπεβλήθη και στο ΥΠΠΟ και παρουσιάσθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο προτείνεται η κατεδάφιση των εσωτερικών πτερύγων της δεύτερης φάσης του κτηριακού συγκροτήματος. Η πρόταση αυτή δεν τεκμηριώνεται και αντίθετα δημιουργεί τεράστια αλλοίωση με την δημιουργία μιας εσωτερικής όψης στο αίθριο παντελώς νέας και μη συμβατής με την αρχική μορφολογία και ρυθμολογία του κτιρίου.
 Τυχόν αποδοχή προτάσεων που θα ακρωτηρίαζαν το Μνημείο που είναι μοναδικής σημασίας και αξίας για την Χαλκίδα, θα επέφερε βλάβη στην πόλη και στο ιστορικό της απόθεμα.
Επιπροσθέτως στη μελέτη δεν καθορίζονται χρήσεις. Η αλλαγή των χρήσεων του μνημείου της Δημοτικής αγοράς και η μετατροπή του σε χώρο αναψυχής (μπαρ, καφετέριες κλπ όπως διαφαίνεται και από δηλώσεις αλλά και από την ίδια την μελέτη-πρόταση), δηλαδή, σε χώρο άσχετο με την αρχική του οντότητα, θα ακύρωνε την πυκνή ιστορική μνήμη του μνημείου και θα έπληττε το κέντρο της Χαλκίδας με επιβάρυνση του από πρόσθετη κίνηση αυτοκινήτου, πρόσθετη ακουστική όχληση κ.α. Η μετατροπή του κέντρου της πόλης σε «διασκεδαστήριο» θα διέλυε την ήδη μικρή της συνοχή, και θα της στερούσε την Δημοτική Αγορά της, που κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη φροντίζει να έχει και να διατηρεί.
Παράλληλα παρουσιάσθηκε και η μελέτη για την ανακατασκευή της πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς έμπροσθεν της Δημοτικής Αγοράς.
Είναι γνωστή σε όλους μας η αποτυχία απ’ όλες τις πλευρές της προηγούμενης διαμόρφωσης της πλατείας. Μετά από δέκα μόλις χρόνια λειτουργίας της υπάρχει ανάγκη ανακατασκευής της. Για να μην έχουμε μία επί πλέον διαδοχική αποτυχία στη νέα διαμόρφωση της πλατείας θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι παράγοντες εκείνοι που θα την εντάξουν και πάλι μέσα στη λειτουργία της πόλης όπως:
-Η επανενοποίηση της Πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς με το άμεσο περιβάλλον της που είναι η Δημοτική Αγορά και οι εμπορικοί δρόμοι γύρω από αυτήν. Έτσι μόνο μπορεί να αποτελέσει και πάλι τόπο δημόσιας συνάθροισης, όπως γινόταν και στο παρελθόν.
– Η αναζήτηση άλλου τρόπου εισόδου στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων με πιθανές νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τα οικοδομικά τετράγωνα της Αγοράς και της Πλατείας ώστε να υπάρξει αποφόρτιση τους από την σημερινή βαριά κυκλοφορία, και
-προτάσεις για τους όρους δόμησης των γύρω από την Αγορά και την Πλατεία οικοδομικών τετραγώνων.
Η Δημοτική Αγορά και η Πλατεία της ήταν και θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι λειτουργικά και συνθετικά ενοποιημένες.
Επειδή όλα τα παραπάνω αποτελούν σοβαρότατες επεμβάσεις, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και μόνο από έναν ενιαίο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ με ανοιχτή διαδικασία.

ΙΙ. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τις παραπάνω απόψεις μας παρακαλούμε το Δήμο Χαλκιδαίων και το Κ.Σ.Ν.Μ. του ΥΠΠΟ να μας προσκαλέσουν σε οποιαδήποτε σχετική συζήτηση με τα παραπάνω.

ΙΙΙ. Επίσης, παρακαλούμε το Δήμο Χαλκιδαίων να απομακρύνει σύντομα από την Αγορά το πλήθος των πρόσθετων υλικών από λαμαρίνες κλπ ( με την επίβλεψη φυσικά ειδικών επιστημόνων για την αποφυγή ατοπημάτων) προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς αλλά και για να δοθεί η πραγματική εικόνα των κτηριακών όγκων της.