Εικοσι ένας – τελικά – οργανισμοί συγχωνεύονται πιλοτικά στο πλαίσιο της διαδικασίας περικοπών δημοσίων δαπανών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι φορείς αυτοί χρηματοδοτούνταν με 40 εκατομμύρια ευρώ (39.383.877 ευρώ) ανά έτος.

Σε πρώτη φάση συγχωνεύονται Οργανισμοί «που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες» και εκτιμάται πως «με τη συγχώνευση, θα είναι σε θέση να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στον πολίτη, με χαμηλότερο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και αυτό γιατί θα μπορέσουν οι νέοι, συγχωνευμένοι οργανισμοί να αξιοποιήσουν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους, με εξορθολογισμό της χρήσης ακινήτων, περιορισμό διοικητικών συμβουλίων και διευθυντικών θέσεων, εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, κλπ».

Όπως είχε ήδη κάνει γνωστό ο υπουργός κ. Αντώνης Μανιτάκης το προσωπικό αυτών των Οργανισμών  δεν θα απολυθεί, αλλά πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου βάση της αξιολόγησης προσωπικού που έχει γίνει. Το προσωπικό των 21 αυτών φορέων ανέρχεται σε 5.256 εργαζομένους.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι υπηρεσίες θα εξακολουθήσουν να παρέχονται είτε από τους νέους Οργανισμούς που θα προκύψουν, είτε από τα εποπτεύοντα υπουργεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο οι φορείς που συγχωνεύονται ήταν οργανωμένοι από 213 νομικά πρόσωπα ανά την επικράτεια. Μετά τις συγχωνεύσεις θα προκύψουν 9 ομάδες φορέων, οι οποίες θα οργανωθούν από 34 νομικά πρόσωπα.

Ακολουθεί η λίστα με τους φορείς:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
Ν.Π.Δ.Δ
Πλήθος Κόσμου: 63
Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
Ν.Π.Ι.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1
Συγχώνευση σε ένα ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Πλήθος Κόσμου:1  
Συγχώνευση σε ένα ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη

HELEXPΟ Α.Ε.
Πλήθος Κόσμου:1 
Συγχώνευση σε ένα ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Πλήθος Κόσμου:1 
Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Ν.Π.Ι.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1 
Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Ν.Π.Ι.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1 
Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα

Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Ν.Π.Ι.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1  
Κατάργηση και Ενσωμάτωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας
Ν.Π.Ι.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1 
Συγχώνευση

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ν.Π.Ι.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1
Συγχώνευση

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Ν.Π.Δ.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1
Συγχώνευση

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ν.Π.Ι.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1
Συγχώνευση

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π. – Ε.ΚΕ.ΧΑ.ΧΑ.Κ)
Ν.Π.Ι.Δ
Πλήθος Κόσμου:1
Kατάργηση και απορρόφηση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Αγορά Ρέντη) Α.Ε.
Πλήθος Κόσμου:1
Συγχώνευση


Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Πλήθος Κόσμου:1
Συγχώνευση


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων
Ν.Π.Ι.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1
Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ν.Π.Δ.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1
Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Τουρισμού


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ελληνική Θαλάσσια Ένωση
Ν.Π.Δ.Δ.
Πλήθος Κόσμου:1
Κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΕΘΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών
Ν.Π.Ι.Δ.
Πλήθος Κόσμου:29
Συγχώνευση σε 14 φορείς, κατά προσέγγιση αντίστοιχους των Περιφερειών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
Ν.Π.Δ.Δ.
Πλήθος Κόσμου:39
Συγχώνευση σε 13 (μια διοίκηση ανά Περιφέρεια, με την επιφύλαξη της επαρκούς εξυπηρέτησης νησιωτικών και απομακρυσμένων  περιοχών) 

Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
Ν.Π.Δ.Δ.
Πλήθος Κόσμου:65
Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα