Απόφαση του Αρείου Πάγου για τμηματική ή εφάπαξ άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

Oι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να επιλέγουν το αν θα λαμβάνουν την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών εφάπαξ ή τμηματικά υπό μορφήν μειωμένου ωραρίου. Αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, υπό την προϋπόθεση ότι για την επιλογή αυτή πρέπει να συγκατατίθεται και ο εργοδότης. Πάντως, η άρνηση των εργοδοτών να κάνουν δεκτό το αίτημα υπαλλήλου τους για τη λήψη συνεχόμενης άδειας ανατροφής τέκνου «αποτελεί εκδήλωση του διευθυντικού δικαιώματός τους» και υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο για κατάχρηση δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, σημειώνεται στην αρεοπαγιτική απόφαση.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Οι αρεοπαγίτες (απόφαση 10/2010) οι οποίοι δέχθηκαν την εισήγηση του Εισαγγελέα κ. Ι. Τέντε αναφέρουν ακόμη ότι «η χορήγηση, ή μη, της συναίνεσης του εργοδότη εξαρτάται μεν από την εκ μέρους αυτού στάθμιση των λειτουργικών αναγκών και της αποδοτικότητας της επιχείρησης, υπόκειται, όμως, στον έλεγχο του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, όπως και όλες οι άλλες εκδηλώσεις του διευθυντικού δικαιώματος των εργοδοτών». Τον Αρειο Πάγο απασχόλησε περίπτωση γυναίκας τραπεζοϋπαλλήλου που ζητούσε να γίνει δεκτή η αγωγή της κατά τής τράπεζας, η οποία αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά της για εναλλακτική χορήγηση (συνεχόμενη) της άδειας φροντίδας του παιδιού της. Η μητέρα υποστήριξε ότι η άρνηση αυτή της τράπεζας ήταν παράνομη και καταχρηστική..

Πάντως, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας των τραπεζών και της ΟΤΟΕ του έτους 2004 μπορεί η άδεια φροντίδας παιδιών να χορηγείται και συνεχόμενα, ενώ σύμφωνα με την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας του ίδιου έτους μπορεί η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού να χορηγείται εναλλακτικά, δηλαδή ως συνεχόμενη ή τμηματικά. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναίρεσε απόφαση του Εφετείου που είχε δεχθεί τα αντίθετα και παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση στο Εφετείο για νέα κρίση.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ, Π. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ