Μετά την απόφαση (στις 23 Μαΐου) για την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χαλκιδέων, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου, ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο πλαίσιο των διαπιστωμένων δραματικά αυξημένων κοινωνικών αναγκών, είναι η οργανωμένη και συντεταγμένη κάλυψη πρωτογενών ζητημάτων επιβίωσης οικογενειών συμπολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα αποτελέσει την υπηρεσία δωρεάν παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση, την ατομική υγιεινή, την καθαριότητα και την ένδυση (ρούχα καινούργια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση) σ’ αυτήν την κατηγορία συμπολιτών.

Τα παρεχόμενα είδη θα είναι τυποποιημένα, ελεγμένα ως προς την ποιότητά και την υγιεινή τους. Θα προέρχονται κυρίως από δωρεές πολιτών και χορηγίες επιχειρήσεων, ενώ, εάν διαπιστώνεται ανεπάρκειά τους, θα είναι δυνατή η προμήθειά τους από τον Δήμο, μέσω προβλεπομένων διατάξεων και διαδικασιών.

Ήδη, έχει ανακοινωθεί από το Δήμο διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων –ύψους 45.000 ευρώ, μέσω ΕΚΠΟΤΑ– για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, ο οποίος θα διενεργηθεί την 1η Οκτωβρίου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγαστεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην οδό Ωρίωνος. Ο χώρος παραχωρήθηκε δωρεάν από τον ιδιοκτήτη του, για το συγκεκριμένο σκοπό και για διάστημα 2 ετών, δωρεά που έγινε ομόφωνα αποδεκτή (αρ. αποφ. 318/12) από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του μέσα στο Νοέμβριο και σε πρώτη φάση θα προσφέρει τρόφιμα και προϊόντα μη ευπαθή (δηλ. δεν χρειάζονται ψυγείο).

Με τη λειτουργία του να ελέγχεται ηλεκτρονικά, να υποστηρίζεται επικουρικά από ομάδα εθελοντών που θα δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό και να εποπτεύεται από διαπαραταξιακή επιτροπή διαχείρισης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι οικογένειες που θα εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, θα επιλέγονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της οποίας, αποκλειστικά, θα διαχειρίζονται τα ευαίσθητων κοινωνικών χαρακτηριστικών απόρρητα προσωπικά δεδομένα), βάσει συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και θα έχουν πρόσβαση σε αυτό, επί 12μηνο, με την επίδειξη ειδικής κάρτας.
           
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
1. Έλληνες πολίτες – Δημότες του Δήμου μας
2. Αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή, είναι τα εξής :
α) για μοναχικά άτομα, το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, δηλ. λαμβάνουν ή το επίδομα αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων.
β) για ζευγάρια ή οικογένειες ή μονογονεϊκές οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή τέκνα.
         
Τα δικαιολογητικά εγγραφής που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα, είναι τα εξής :
Αίτηση ενδιαφέροντος
– Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Πρόσφατο Εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούμενη από τη ΔΟΥ και αντίγραφο Ε9 
– Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου  
– Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα, εφ’ όσον υπάρχει
  πρόβλημα υγείας
– Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους
      
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει αναγκαίο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδίδεται σε αυτούς η κάρτα πρόσβασης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

Η κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται και θα διορθώνεται/αλλάζει κάθε Σεπτέμβριο.

Η ποσότητα των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογη με τη διαθεσιμότητα που θα υπάρχει. Για κάθε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων θα καθορίζεται κλιμακωτά, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθμό των ατόμων. 

Οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν τα κριτήρια πρόσβασης θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την 1η μέχρι και την 31η Οκτωβρίου, σε ημέρες και ώρες εργάσιμες, στο νέο κτήριο του Δήμου, επί της οδού Ληλαντίων (με είσοδο από την οδό Μεγασθένους) στη Χαλκίδα και στα καταστήματα του Δήμου στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων.