Εκπρόσωποι της Κοινότητας Κύμης ζήτησε την άδεια από το Ινστιτούτο Παπανικολάου, ώστε να στελεχώνει κατά τους μήνες από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο με γλωσσομαθή άτομα την οικία, τα οποία θα ενημερώνουν τους επισκέπτες και θα προσφέρουν σχετικά φυλλάδια και μια φορά τον μήνα να πραγματοποιείται μια διάλεξη με θέματα ιατρικά, επιστημονικά και φιλολογικά για τα οποία θα έχει δοθεί η έγκριση του Ινστιτούτου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κύμης Αγγελής Γ.Μαργέλης δήλωσε:

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση δεν υπήρξε το θέμα στην ημερησία διάταξη και όταν τέθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κύμης το δημοτικό συμβούλιο δεν ήταν προετοιμασμένο να απαντήσει, επαναφέρουμε και επί πλέον, μετά την απόφαση του (β) σχετικού, την πρόταση και θέτουμε και στην διάθεση του Ινστιτούτου και την κ. Κατερίνα Κουτέλου, προκειμένου να συμπεριληφθεί ως εκπρόσωπο της Κοινότητας Κύμης, στην επιτροπή που συγκροτήθηκε για την ενεργοποίηση της οικίας Παπανικολάου. Το θεωρούμαι αδιανόητο στην επιτροπή αυτή να μην υπάρχει εκπρόσωπος του τοπικού συμβουλίου, έστω και αν όλα τα υπόλοιπα μέλη είναι Κυμαίοι.

Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η Κοινότητα Κύμης εκπροσωπεί το 100% των Δημοτών της Κύμης, 65% η συμπολίτευση και 35% η αντιπολίτευση. Η Κύμη είναι η γενέτειρα του Γεωργίου Παπανικολάου και δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν άλλοι για μας, χωρίς εμάς και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την θέση μας για τα θέματα που αφορούν την Κύμη.