Ο Οργανισμός Λιμένων Ευβοίας προχωράει στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία “Ζορμπάς” στο λιμένα Μαντουδίου Ευβοίας.

Η επανακατασκευή της εκβολής στη παραλία συνδέει ξανά με το παλιό αλιευτικό καταφύγιο και η ανακατασκευή της πλαζ βρίσκεται μέσα στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μαντουδίου.

Στο Λιμάνι εκτός από τη λιθοδομή προστασίας κατασκευάζεται και το υπόστρωμα της ανωδομής της κατεστραμμένης προβλήτας.