Ομιλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κλέαρχου Περγαντά στην εκδήλωση για τη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Γενική Γραμματέα, κύριοι Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, στη σημερινή μας εκδήλωση για τη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας. Μια ουσιαστική διεργασία για να συζητήσουμε και να επικοινωνήσουμε, με στόχο να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που αφορά την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια περιφέρεια με έντονη δυναμική. Η κεντροβαρική της θέση στη χώρα, η γεωγραφική της πολυμορφία και η πολυεπίπεδη παραγωγική της βάση, προσδίδουν στη Στερεά Ελλάδα, ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Περιφέρειά μας παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και φαινόμενα δυϊσμού. Στόχος μας και βασική μας προτεραιότητα, είναι να προωθήσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου μας και να μετατρέψουμε τα χαρακτηριστικά του, σε δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη και την καθιέρωση της αιρετής Περιφέρειας, που έχω την τιμή να υπηρετώ, ως πρώτος εκλεγμένος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, η διαχείριση των τοπικών μας θεμάτων γίνεται δική μας υπόθεση.

Με τη νέα διάρθρωση της Αυτοδιοίκησης αλλάζουν πολλά, εκτός από ένα : Τη δέσμευσή μας, τη διαρκή μας προσπάθεια και την επίμονη επιδίωξή μας να κάνουμε τη Στερεά Ελλάδα περιφέρεια – πρότυπο. Να δημιουργήσουμε υποδομές, να τονωθεί η οικονομία, να σταθεροποιηθούν και να διευρυνθούν οι θέσεις εργασίας.

Σ΄αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε και επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε τα αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτουμε ως περιφέρεια και ως χώρα.

Πρώτα απ΄όλα, πρέπει να ενεργοποιηθεί το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ για τη Στερεά Ελλάδα, ως Περιφέρεια του Στόχου 2, λόγω του πλασματικού ΑΕΠ, έχει δύο διακριτές κατευθύνσεις :
Η μια αφορά τις υποδομές, την προσπελασιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής και η άλλη, παράλληλη αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή σύγκλιση.

 Όμως στο ΕΣΠΑ εντοπίζονται δύο σημαντικά ζητήματα :

 Πρώτο ζήτημα, η διαχείρισή τους, από την αποκεντρωμένη διοίκηση, τη μεταβατική περίοδο έως 1/7. Πιστεύουμε πως είναι επιβεβλημένο, η διαχείριση του ΕΣΠΑ να γίνεται από τώρα από την αιρετή περιφέρεια σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Μια συνεργασία με σύνθεση και συγκλίνοντες στόχους, όπου θα είναι σεβαστή η θέση της αιρετής περιφέρειας, πράγμα το οποίο έχει συμφωνηθεί με την κυρία Γενική Γραμματέα, σε ένα πνεύμα άριστης συνεργασίας.

 Δεύτερο ζήτημα στο ΕΣΠΑ είναι η υλοποίηση των δράσεων ανταγωνιστικότητας και ψηφιακής σύγκλισης, που γίνεται κεντρικά, μέσω των Υπουργείων.

Όμως η ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας, ανεξάρτητα αν αφορά δημόσιες δράσεις ή ιδιωτικές επενδύσεις, ανεξάρτητα από το φορέα του προγράμματος, είναι θέμα άμεσου και ειδικού ενδιαφέροντός μας. Γι΄αυτό, στον προγραμματισμό των Υπουργείων, είναι αναγκαία η συμμετοχή μας, είναι αναγκαίες οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας, έτσι ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί το μεγαλύτερο και το καλλίτερο αποτέλεσμα.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι,

Εμείς θεωρούμε το ΕΣΠΑ δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης του τόπου μας. Είναι μοχλός τόνωσης της οικονομίας, αύξησης του εισοδήματος του πληθυσμού και παραγωγής θέσεων εργασίας.

Γι΄αυτό, Περιφέρεια και κράτος, θα πρέπει να θεμελιώσουμε και να ισχυροποιήσουμε ένα «σύμφωνο συνεργασίας» με αλληλοτροφοδότηση, σύνθεση και συμφωνία για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικά τώρα, που βρισκόμαστε μπροστά στην αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να επικεντρώσουμε στις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας, που είναι μεγάλες και σημαντικές. Θα πρέπει να εστιάσουμε παράλληλα στην απορροφητικότητα των κονδυλίων, προωθώντας έργα ώριμα και λειτουργικά, που θα μπορούν πολύ γρήγορα να δώσουν παραγωγικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτέλεσμα.

Το ΕΣΠΑ, όπως όλοι γνωρίζουμε, ειδικά για την περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, δεν αρκεί από μόνο του να καλύψει τις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου μας. Το ΕΣΠΑ αποτελεί έναν σημαντικό χρηματοδοτικό πυλώνα, που θα πρέπει να πλαισιωθεί και από άλλες δράσεις και προγράμματα.

Ιδιαίτερη σημασία χρειάζεται να δώσουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφερθήκαμε ήδη στις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της Στερεάς Ελλάδας, που αφορούν όλους τους τομείς οικονομίας. Οι ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να υποστηριχτούν ουσιαστικά, για να συζητούμε με πραγματικούς όρους για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Στο σημείο αυτό θα επισημάνουμε δύο κεντρικά θέματα:

 Το πρώτο αφορά τη ροή των χρηματοδοτήσεων για τις επενδύσεις που γίνονται βάσει του αναπτυξιακού νόμου. Οι καθυστερήσεις επιχορήγησης προς τους επενδυτές, γίνονται σημαντικό εμπόδιο στην έγκαιρη ολοκλήρωση και λειτουργία των επενδύσεων και παράλληλα αποθαρρύνουν πολλούς ενδιαφερόμενους.

 Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη γραφειοκρατική διαδικασία, που είναι εξίσου αποθαρρυντική. Εδώ, θα πρέπει να εστιάσουμε στον πραγματικό συσχετισμό της επιχειρηματικότητας με τη δημόσια διοίκηση. Να απλοποιήσουμε και να κωδικοποιήσουμε με σαφήνεια τις διαδικασίες αδειοδότησης και τελικής υλοποίησης ενός έργου. Βέβαια, στο σημείο αυτό, ένα μεγάλο θέμα είναι οι δραματικές ελλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι σύνθετες λοιπόν διαδικασίες από τη μια και η δραματική υποστελέχωση από την άλλη, δημιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό, που σε πολλές περιπτώσεις, αποδυναμώνει τις επενδυτικές διαθέσεις.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι,

Όπως ήδη αναφέραμε, το ΕΣΠΑ από μόνο του δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας. Αναγνωρίζοντας την αδικία υπαγωγής της Περιφέρειάς μας στο Στόχο 2 και μετά από πολλές προσπάθειες, η πολιτεία προχώρησε στην ενίσχυσή μας, μέσα από ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο.

Κι εδώ όμως τα πράγματα είναι στάσιμα.

Κατ΄αρχήν γιατί το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, που αφορά όλη την Περιφέρεια, ύψους 150.000.000 €, δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας σε υποδομές. Το πρόγραμμα αυτό, χρειάζεται να ενισχυθεί πολλαπλάσια, έτσι ώστε να υπάρχουν ουσιαστικές δυνατότητες υλοποίησης υποδομών και αναγκαίων έργων.

Επιπλέον τόσο το Περιφερειακό Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα, όσο και τα τοπικά (στη Φωκίδα, στη Φθιώτιδα, στην Ευρυτανία το «Πίνδος»), παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα στη ροή χρηματοδοτήσεων. Αυτό το θέμα κύριε Υπουργέ, πρέπει να λυθεί άμεσα, διότι αλλιώς, κινδυνεύουμε να είμαστε η Περιφέρεια με τα περισσότερα προγράμματα, αλλά χωρίς κονδύλια να τα υλοποιήσουμε. Κινδυνεύουμε οι μελέτες μας και ο σχεδιασμός μας να είναι ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς πραγματικό αντίκρισμα στην ανάπτυξη του τόπου και στις ανάγκες της κοινωνίας.

Το ίδιο ζήτημα, τις παγωμένες δηλαδή χρηματοδοτήσεις αντιμετωπίζει και το πρόγραμμα «Θησέας» της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και πρέπει άμεσα να λυθεί.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι,

Με την ψήφιση και την εφαρμογή του Καλλικράτη, το κράτος από μόνο του αποφάσισε να απαλλαγεί από τον κρατισμό του. Το κράτος λοιπόν θα πρέπει να επιδείξει μια συνέπεια στη στάση του. Θα πρέπει να ισχυροποιήσει στην πράξη την Αυτοδιοίκηση. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος, αναφέροντας δύο κορυφαία ζητήματα : το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ, που δομείται ως βασικό εργαλείο στήριξης του Καλλικράτη, επιβάλλεται να διαχειρίζεται από την Αυτοδιοίκηση. Επιβάλλεται η πλειοψηφική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για άνοιγμα στην περιφερεια, με πραγματική διαχείριση των χρημάτων της και με ρεαλισμό στην αντιμετώπιση των αναγκών της.

Παράλληλα, χρειάζεται άμεση και ευρεία ενεργοποίηση του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής, που το χειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως τα έργα αγροτικής ανάπτυξης που τόση πολλή ανάγκη έχει ο τόπος μας, είναι εντελώς αποκομμένα από την περιφέρεια, αφού δεν συμμετέχουμε στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό τους. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να συζητηθεί μια ριζική αναθεώρηση των διαδικασιών εφαρμογής του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και να καθιερωθεί η συμμετοχή της περιφέρειας, στο χρηματοδοτικό και στο τεχνικό σκέλος του προγράμματος.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι,

 Η μέχρι τώρα πορεία και η εμπειρία των προγραμμάτων, έχει καταδείξει, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πόσο σπουδαία παράμετρος είναι η Αυτοδιοίκηση, και πόσο πολύ περνάει η διαχείριση υποθέσεων προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μέσα από τους οργανισμούς της.

Η ουσιαστική ενίσχυσή τους λοιπόν και η σύγχρονη Αυτοδιοίκηση που επιχειρούμε και θα δομήσουμε με τον Καλλικράτη, είναι θεσμική και κοινωνική απαίτηση και καθήκον όλων μας. Κι αυτό όχι μόνο για λόγους πολιτικής ή για λόγους ιδεολογίας, αλλά για λόγους, που αφορούν την ίδια την πορεία του τόπου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.