Ως νέοι άνθρωποι θεωρούμε πως τα ζητήματα της μητρότητας και της δημιουργίας οικογένειας δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας, αφού μας αφορούν άμεσα, αναφέρει η ΟΝΝΕΔ και συνεχίζει:

Οι προκλήσεις που δημιουργούνται για όλες τις κοινωνίες των χωρών της Ε.Ε. από τις δημογραφικές αλλαγές είναι πολλαπλές και χρήζουν προσοχής και αντιμετώπισης μέσα από ένα επεξεργασμένο σχέδιο που θα απαντά μεταξύ άλλων σε ζητήματα όπως η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η κοινωνική προστασία των οικογενειών. Με βάση το σκεπτικό αυτό καταθέτουμε μια σειρά από προτάσεις για την υποστήριξη των οικογενειών και της μητρότητας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για τους νέους και νέες.
Σε αυτή τη λογική, καταθέσαμε σήμερα τις προτάσεις της “Χάρτας Νέων 2012” για την Οικογένεια και τη Μητρότητα, στο Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων στην Πάτρα. Ύστερα από ξενάγηση των παρευρισκόμενων στις εγκαταστάσεις και στον τρόπο λειτουργίας του, καταγράψαμε τις καθημερινές προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, προσφέραμε εθελοντική εργασία για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του ιδρύματος και των συνθηκών διαβίωσης των φιλοξενούμενων παιδιών ως έμπρακτη απόδειξη στήριξης των προτάσεων μας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο συντονιστής Αθανάσιος Καραγιάννης, Υπεύθυνος του Τομέα Εθελοντισμού, ο Βασίλειος Σιαδήμας, αναπληρωτής Περιφερειακών Οργανώσεων – Υπεύθυνος Νοτίου Ελλάδας και επίσης συμμετείχαν η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πάτρας.

Συγκεκριμέμα για την ενίσχυση του θεσμού Οικογένειας και Μητρότητας προτείνουμε:
– Φορολογικές ελαφρύνσεις με αύξουσα κλιμάκωση για μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

– Εξίσωση ως προς τα δικαιώματα πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών με εισοδηματικό κριτήριο.

– Χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις έμμεσα (από σύζυγο) ασφαλισμένες του ΙΚΑ. Ασφάλιση για τον κλάδο ανεργίας για τους 6 μήνες που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, για να μην χάνεται (μετά την 15μηνη προστασία που παρέχει ο νόμος) η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας σε περίπτωση πιθανής απόλυσης μετά τους 15 μήνες που ορίζονται ως χρονικό διάστημα ειδικότερα. Προτεραιότητα στις νέες και άγαμες μητέρες από τα προγράμματα πρόσληψης ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Καθιέρωση κοινωνικών λειτουργών στα δημοτικά σχολεία, με επισκέψεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την υποστήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών και των νέων μητέρων.

– Ανάπτυξη ομάδων υποστήριξης για νέες μητέρες με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση τους σε κάθε Δήμο.

– Λειτουργία ολοήμερων σχολείων για τη διευκόλυνση των νέων μητέρων που θέλουν να επιστρέψουν στη θέση εργασίας τους. Μπορούν να αξιοποιηθούν οι τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών για την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, μέσω κατανομής στις διαθέσιμες θέσεις των ενδιαφερομένων που θα πραγματοποιεί το Υπουργείο Παιδείας

– Εισαγωγή και θεσμοθέτηση της δυνατότητας τηλεργασίας για τις νέες εργαζόμενες μητέρες. Η τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να επιτρέψει στις μητέρες να εργάζονται για το αρχικό διάστημα από το σπίτι τους, εφ’ όσον το επιτρέπει αυτό το αντικείμενο εργασίας, και να εξοικονομούν χρόνο για τη φροντίδα του παιδιού. Η πρακτική αυτή έχει σημαντική εφαρμογή στη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ η Νορβηγία θεωρείται η πρωτοπόρος στο ζήτημα αυτό.

– Στις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζόμενες μητέρες προτείνουμε τη θεσμοθέτηση της δημιουργίας χώρου φύλαξης παιδιών και απασχόλησης τους από ειδικό προσωπικό. Η λειτουργία των χώρων αυτών θα συγχρηματοδοτείται από την επιχείρηση και από τις μητέρες με παρακράτηση προκαθορισμένου ποσού από το μισθό.