οι παραγγελίες για τα προϊόντα που διατίθενται απο την Εθελοντική Ομάδα της ΕΠΚΑ – ΣΤΕ Μία… ΣΤΑΣΗ,  

γίνονται και μέσω του email της Ένωσης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.epka-ste.gr

Εκεί θα βρείτε τη φόρμα, να δηλώσετε εθελοντής της Δράσης αυτής.