Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί τη 2α του μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Κυριακή του Πάσχα, και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα.

Γραμματέας του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Χαλκιδέων είναι η Ελένη Μιτζιφίρη.

Ακολουθείστε μας στο Google News