Επαναπροωθείται προς δημοσιοποίηση η απόφαση περί χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης του Νομού Εύβοιας για το έτος 2019 υπογράφηκε και αναρτήθηκε στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” στις 15 Μαΐου 2019.

Σύμφωνα με αυτήν, επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες τις χαρακτηρισμένες ακτές της Εύβοιας και της Σκύρου. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν και εξετάστηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, κατατάσσονται στο εύρος τιμών «υδάτων εξαιρετικής ποιότητας».

Η κολύμβηση, κατά πάγιο κανόνα της Δημόσιας Υγείας απαγορεύεται μόνο σε καθορισμένες περιπτώσεις υδάτων καθώς και:
α) εντός των λιμανιών,
β) εντός των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων,
γ) σε ζώνη διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες,
δ) σε ζώνη πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων υδάτων,
ε) στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς και διαλειπούσης ροής, έναντι και εκατέρωθεν βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων,
στ) σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν ιχθυοκαλλιεργειών ιχθυογεννητικών σταθμών.

Επισημαίνεται, επιπλέον, πως η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι μοναδικοί αρμόδιοι και πλέον αξιόπιστοι φορείς για τον χαρακτηρισμό των ακτών κολύμβησης.

Ειδικότερα απαγορεύεται η κολύμβηση:
1. Έναντι και εκατέρωθεν εκατό (100) μέτρων των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας
Γενική Χάρτου στην Τοπική Κοινότητα Ροβιών της Δ.Ε Ελιμνύων του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
2. Στη θαλάσσια περιοχή της Δ.Ε. Ελιμνύων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
από Κουκουναριές μέχρι Προσκοπείο
3. Έναντι και εκατέρωθεν διακοσίων (200) μέτρων των εγκαταστάσεων του Εργοστασίου
ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ στα Βρυσάκια Τ.Κ. Καστέλλας-Πολιτικών της Δ.Ε Μεσσαπίων του
Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
4. Στη ακτή Κάραβος Αλιβερίου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του Α.Η.Σ. Αλιβερίου
του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
5. Έμπροσθεν και διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν των εγκαταστάσεων ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ στον Κάραβο της Δ.Ε. Ταμυναίων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
6. Στη θαλάσσια περιοχή εκατό (100) μέτρα αριστερά από Καρνάγιο Αγ. Μαρίνας μέχρι
την Παλαιά Γέφυρα Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων
7. Στη θαλάσσια περιοχή έναντι και εκατό (100) μέτρα εκατέρωθεν α) του πρώην
Εργοστασίου ΕΛΛΕΝΙΤ και β) των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας
του Δήμου Χαλκιδέων
8. Στη θαλάσσια περιοχή που ξεκινάει από τη Λίμνη Γλύφας, συνεχίζει στον Όρμο Μικρό
Βαθύ μέχρι όλο τον Όρμο Βαθέως Αυλίδας Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων
9. Στη Νήσο Σκύρο:
α. στην εκβολή του χειμάρρου Μπασάλες Ν. Σκύρου πενήντα (50) μέτρα εκατέρωθεν
αυτής και
β. στην εκβολή του χειμάρρου Κηφισού περιοχή Μώλος επίσης πενήντα (50) μέτρα
εκατέρωθεν της