Ως γνωστόν, από τις 29-06-2011 και με προβλεπόμενη διάρκεια 14 μηνών, το Ε.Μ.Π., με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Θαν. Βλαστό, εκπονεί για τον Δήμο Χαλκιδέων, ερευνητικό πρόγραμμα «υποστήριξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Πολεοδομίας και Βιώσιμων Μεταφορών».

Έχουν ήδη υποβληθεί οι δύο πρώτες φάσεις και εκκρεμεί η τρίτη, της οποίας αντικείμενο είναι η οριστικοποίηση των στόχων ως προς το μελλοντικό πολεοδομικό και κυκλοφοριακό καθεστώς και η διαμόρφωση προγράμματος ευαισθητοποίησης του κοινού.

Οι προτάσεις του Ε.Μ.Π. έχουν δύο χρονικούς ορίζοντες:
– ο πρώτος είναι το σήμερα και στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκαν λύσεις άμεσης εφαρμογής, με βασικό άξονα την πεζοδρόμηση της Αβάντων
– ο δεύτερος αφορά στο αύριο της πόλης, με έργα που είναι μεν πιο δύσκολα αλλά θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σε στέρεες και βιώσιμες βάσεις και θα εξασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής στους κατοίκους και στους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε λειτουργία, με αφορμή το εορταστικό 10ήμερο του Εμπορικού Συλλόγου, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, γεγονός που προϋποθέτει εύλογο χρόνο εφαρμογής τους.

Ακολούθως, οι προτάσεις του Ε.Μ.Π., οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν τον Δήμο, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση από μηδενική βάση, καθώς μέχρι σήμερα, ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για κυκλοφοριακές αλλαγές ή για την κατασκευή σχετικών τεχνικών έργων.

Είναι προφανές, ότι οι ισχύουσες ρυθμίσεις είναι προσωρινές, σε περίπτωση δε οριστικής εφαρμογής τους, θα συνοδευτούν από δέσμη πρόσθετων μέτρων και τεχνικών έργων, που θα έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των οδηγών για την εφαρμογή αυτών των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αλλάζουν τη φιλοσοφία της κίνησης στην πόλη.

Υπενθυμίζοντας, ότι στο παρελθόν υπήρχαν έντονες αντιδράσεις για συγκριτικά ήσσονος σημασίας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (όπως η κατάργηση της κίνησης των τροχοφόρων στην απόληξη της Τζιαρντίνι στην πλατεία Μάλλιου-Κόκκινο Σπίτι, η πεζοδρόμηση της Ερμού κ.α.), με τους πολίτες σήμερα να απολαμβάνουν τους ανοιχτούς δημόσιους χώρους που προέκυψαν από αυτές τις ήπιες παρεμβάσεις.

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει το Eviaportal.gr με το άρθρο του στις 3/7 Μόνιμες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Χαλκίδα;, μετά από το Δελτίο Τύπου του δήμου Χαλκιδέων που εστάλει σήμερα.