Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., παρατείνονται:

  1. Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου
  2. Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου
  3. Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου και ώρα 16:00.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ), προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω ΕΣΠΑ, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη την Πέμπτη 6 Αυγούστου και την Παρασκευή 7 Αυγούστου κατά τις ώρες 08:00 το πρωί έως 19:00 το απόγευμα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. στο τηλέφωνο 22210-20241.