Σε νομοθετική πρωτοβουλία για παράταση των προθεσμιών έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προχώρησε ο βουλευτής Ευβοίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νίκος Μαυραγάνης.

Ο Βουλευτής Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Νίκος Μαυραγάνης, έπειτα από συναντήσεις του με κτηνοτρόφους, διαπίστωσε ότι η  μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων είτε για λόγους υποκειμενικούς, όπως οικονομική αδυναμία ή  προβληματικών τίτλων ιδιοκτησίας , είτε για  λόγους αντικειμενικούς , όπως έλλειψη καθορισμού χρήσεως γης ή  κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιών , και γενικότερα λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος και της πολυέξοδης διαδικασίας που απαιτείται για την έκδοση των αδειών , δεν έχουν επί του παρόντος λάβει την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης , όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4056/2012.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Ο Νίκος Μαυραγάνης έκρινε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί μια εύλογη χρονική παράταση των προθεσμιών που καθορίζονται από τις διατάξεις του  νόμου 4056/2102, ώστε οι κτηνοτρόφοι να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης σύμφωνα με τον νόμο και να μην επιβαρυνθούν με χρηματικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις λόγω παρέλευσης των ως άνω προθεσμιών , γεγονός  που θα έχει ως  συνέπεια την υπέρμετρη οικονομική τους επιβάρυνση και τον κίνδυνο διακοπής των δραστηριοτήτων τους , επιφέροντας  μεγάλο πλήγμα σε ένα επαγγελματικό κλάδο που χρήζει άμεσης στήριξης και βοηθείας λαμβανομένης υπόψη και της πολύ δύσκολης κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας.

Για τους λόγους αυτούς ανέλαβε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία και εκτιμάται ότι πολύ σύντομα θα δοθεί λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα των κτηνοτρόφων.