Με μία ακόμη επιτυχία επιβραβεύονται οι αδιάκοπες και μεθοδικές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, για την προώθηση έργων αναβάθμισης των δημόσιων χώρων και κτηρίων, καθώς και για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με απόφαση –στις 27 Απριλίου- του γεν. γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Δήμος Χαλκιδέων εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (και συγκεκριμένα από τον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου) με δύο παρεμβάσεις, «εξοικονόμησης ενέργειας στη Χαλκίδα» και «εξοικονόμησης ενέργειας στο Ληλάντιο».
Ο Δήμος Χαλκιδέων ήταν έτοιμος. Με τη δημοσιοποίηση –στις 27 Μαρτίου- του προγράμματος από το Υπουργείο, υπέβαλε άμεσα τις προτάσεις του, που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν προς ένταξη.

1. Η πράξη «εξοικονόμηση ενέργειας στη Χαλκίδα», περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια, παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους, πιλοτικών παρεμβάσεων στις αστικές μεταφορές και δράσεων διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας.
Και συγκεκριμένα:

Για Ανοικτό Κολυμβητήριο (Πάρκο Λαού)
Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων
Χρήση ειδικών επιχρισμάτων («ψυχρών» υλικών)
Άλλη επέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος- Δενδροφύτευση
Σύστημα αντιστάθμισης
Ραντάρ φωτισμού

Για Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ (Πάρκο Λαού)
Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων
Χρήση ειδικών επιχρισμάτων («ψυχρών» υλικών)
Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων
Άλλη επέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος Δενδροφύτευση
Σύστημα αντιστάθμισης
Άλλη επέμβαση στις Η/Μ εγκαταστάσεις Free cooling
Ρανταράκια φωτισμού

Για Δημαρχείο (Φαρμακίδου 15)
Αντικατάσταση αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού (split) με κεντρικό σύστημα
Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής
Άλλη επέμβαση στις Η/Μ εγκαταστάσεις Free cooling

Για Παλαιό Δημαρχείο (Αβάντων 50)
Προσθήκη θερμομόνωσης ταράτσας
Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων
Χρήση ειδικών επιχρισμάτων («ψυχρών» υλικών)
Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων
Αντικατάσταση αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού (split) με κεντρικό σύστημα
Άλλη επέμβαση στις Η/Μ εγκαταστάσεις Free cooling

Για Δημοτική Σχολή Μπαλέτου και Ρυθμικής (Μεσσαπίων και Προαστείου)
Προσθήκη θερμομόνωσης ταράτσας
Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων
Χρήση ειδικών επιχρισμάτων («ψυχρών» υλικών)
Άλλη επέμβαση στις Η/Μ εγκαταστάσεις.Θέση σε λειτουργία αερισμού με ανάκτηση Α-Α

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 995.222,22 ευρώ. Το 70% (696.655,55 ευρώ) θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ, δηλ. από πόρους του ΕΤΠΑ και του ΠΔΕ, ενώ το υπόλοιπο 30% (298.566,67 ευρώ) θα είναι η ίδια συμμετοχή του Δήμου Χαλκιδέων.

2. Η πράξη «εξοικονόμηση ενέργειας στο Ληλάντιο», περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια, παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και δράσεων διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας.
Και συγκεκριμένα:

Για Γυμν. Βασιλικού (κτήριο του ’65), 2o Δημ. Σχολείο Βασιλικού
και Δημ. Σχολείο Ν. Λάμψακου (κτήρια της δεκαετίας του ’70)
Προσθήκη θερμομόνωσης τοιχοποιίας
Προσθήκη θερμομόνωσης δώματος
Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων
Θερμομόνωση της κεντρικής στήλης της θέρμανσης
Θερμοστατικές βαλβίδες σωμάτων και ακριβείς θερμοστάτες χώρου ή
Αντικατάσταση παλαιών καυστήρων και λεβήτων με νέους υψηλής απόδοσης (πετρελαίου ή φυσικού αερίου)
Φυσικός φωτισμός
Αισθητήρες σύζευξης φυσικού/τεχνητού φωτισμού

Για Δημ. Σχολείο Μύτικα (κτήριο του 1938),
Όπως παραπάνω και με προσθήκη θερμομόνωσης ως εξής : α) τοιχοποιία (θερμοκεραμική βαφή), β) δώμα/στέγη και γ) δάπεδο

Για πλατεία Φύλλων
Χρήση ψυχρών υλικών και επιχρισμάτων, αύξηση της υφιστάμενης φύτευσης και προσθήκη στοιχείων νερού στην 858,54 τ.μ. πλατεία για μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για ψύξη κατά 50% ετησίως και μείωση της θερμοκρασίας γύρω από τα παρακείμενα κτίρια κατά τουλάχιστον 3,5oC.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 597.156,36 ευρώ. Το 70% (418.009,45 ευρώ) θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ, δηλ. από πόρους του ΕΤΠΑ και του ΠΔΕ, ενώ το υπόλοιπο 30% (179.146,91 ευρώ) θα είναι η ίδια συμμετοχή του Δήμου Χαλκιδέων.