Πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση για τις πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας έλαβαν όσοι παρευρέθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 στην Χαλκίδα.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης παρουσίασε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2014-2020 παρουσία του προέδρου της Αναπτυξιακής Εύβοιας κ. Ευάγγελου Κούκουζα, ο οποίος έκανε μία σύντομη αναφορά στα έργα που έχει ολοκληρώσει η εταιρεία στο παρελθόν και σε εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι δράσεις που προκηρύχθηκαν και αναλύθηκαν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή των φακέλων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας κι επιλογής. Επίσης παρουσιάστηκε ο τρόπος υποβολής της πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΠΣΚΕ.

Στο τέλος της παρουσίασης ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εύβοιας κ. Νικόλαος-Ιωάννης Μαργαρίτης και τα στελέχη της Ο.Τ.Δ. απάντησαν στα ερωτήματα των παρευρισκομένων.

Αξίζει να τονιστεί πως έχει παραταθεί η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης για την 1η πρόσκληση του προγράμματος για τις 29/08/2019 και ώρα 15:00.

Οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα κεντρικά γραφεία της ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ” Λεωφόρος Χαϊνά 93 (Διοικητήριο ΠΕ Εύβοιας, 3ος όροφος), Χαλκίδα κατά τις εργάσιμες ώρες (09:00 – 15:00), τηλεφωνικά στους αριθμούς 22210 26626 – 22210 89706 και στις ιστοσελίδες www.anevia.gr και www.agrotikianaptixi.gr