Παρουσίαση έρευνας στο Επιμελητήριο Εύβοιας, για την καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την αποτύπωση του κλίματος στην αγορά. Ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης Σίμωσης δήλωσε κατά την παρουσίαση της έρευνας, ότι τα αποτελέσματα της θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την χάραξη της κατάλληλης δράσης του Επιμελητηρίου.

Τα αποτελέσματα έρευνας, για την καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων του νομού μας, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο Επιμελητήριο Εύβοιας σε συνεδρίαση του ΔΣ του Φορέα, την Δεύτερα 5 Μαρτίου 2012. Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία MARC AE, για λογαριασμό του Επιμελητηρίου με σκοπό να αξιοποιηθούν τα στοιχεία της προς όφελος του τόπου και των επιχειρήσεων.

Στόχος του Επιμελητηρίου με την διεξαγωγή της έρευνας είναι η αποτύπωση του κλίματος στην αγορά, η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του νομού αυτήν την περίοδο καθώς και η αξιολόγηση των βασικών δεικτών λειτουργίας τους όπως ο κύκλος εργασιών, η ζήτηση, η ρευστότητα, οι παραγγελίες, η απασχόληση, οι σχέσεις εργασίας κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας επιχειρήθηκε η αποτίμηση του έτους 2011 και οι προβλέψεις για το έτος 2012.

Επιμέρους αντικείμενα διερεύνησης αποτέλεσαν θέματα που αφορούν στην αύξηση του χρόνου είσπραξης οφειλών, στις ακάλυπτες επιταγές, στις δυσκολίες κάλυψης βασικών υποχρεώσεων, στον βαθμό αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Ειδικότερα κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους επαγγελματίες, τους οικονομικούς παράγοντες, τους τραπεζικούς εκπροσώπους, τους εκπροσώπους φορέων, και τους επιχειρηματίες του νομού και σε πλήθος κόσμου, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα κάτωθι συμπεράσματα: 

Η έρευνα φανερώνει ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν επηρεάσει την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του νομού, καταγράφει τάσεις συνεχόμενης συρρίκνωσης της αγοράς και έντονη δυναμική επιδείνωσης των βασικών δεικτών αξιολόγησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι 9 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση, το 9% αναφέρουν ότι έχουν επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό και μόνο το 1% των επιχειρήσεων αναφέρει πως δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Μέσα σε 2 χρόνια – και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη κλείσει αρκετές επιχειρήσεις – το ποσοστό των υφιστάμενων επιχειρήσεων που αναφέρουν ότι έχουν επηρεαστεί έντονα από την κρίση αυξήθηκε κατά 12,6% (90,4% έναντι 77,8% το 2009).

Η κατάσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων στην Εύβοια (83,4%) συνέχισε να επιδεινώνεται. Η επιδείνωση της κατάστασης εμφανίζεται σε όλους τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης. Πλέον, πάνω από τις οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν το 2011 περαιτέρω μείωση στον κύκλο εργασιών και στην ρευστότητα, η έλλειψη της οποίας αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα των επιχειρήσεων. Περισσότερες από τις 3 στις 4 επιχειρήσεις κατέγραψαν αισθητή μείωση στην ζήτηση των προϊόντων/υπηρεσιών αλλά και στις παραγγελίες προς τους προμηθευτές. Τους προηγούμενους 12 μήνες οι επιχειρήσεις έχασαν το 1/3 του ήδη συρρικνωμένου τζίρου τους.

Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου του 2011 σε σχέση με τον τζίρο του 2010 υπολογίζεται στο 34%. Το 2011, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν ισολογισμό με ζημιές ήταν υπερδιπλάσιες από όσες έκλεισαν με κέρδη. Το 40,6% των ερωτωμένων δήλωσε ότι το 2011 έκλεισαν με ζημιά, το 16,4% δήλωσαν ότι έκλεισαν με κέρδη και το 35% έκλεισαν την χρονιά χωρίς ιδιαίτερα κέρδη ή ζημίες. Λόγω της ανεπαρκούς ρευστότητας, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Το 31,8% των επιχειρηματιών αναφέρει ότι οφείλει παλιές εισφορές στον ΟΑΕΕ.

Καθυστερημένες υποχρεώσεις σε προμηθευτές καταγράφει το 28,6% των επιχειρήσεων. Καθυστερημένες οφειλές σε ΔΕΚΟ αναφέρει το 27,2%. Το 22,6% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι οφείλει καθυστερημένα ενοίκια. Στο ίδιο περίπου ποσοστό αναφέρονται καθυστερημένες οφειλές στην εφορία (23,6%). Καθυστερημένες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ οφείλει το 17,8% των επιχειρήσεων. Το 15,4% των επιχειρήσεων στην Εύβοια οφείλει καθυστερημένες δόσεις από “πυρόπληκτα δάνεια” ενώ το 17,2% αναφέρει καθυστερημένες δόσεις άλλων δανείων. Η αύξηση του χρόνου είσπραξης οφειλών από τους πελάτες –αναφέρεται από το 51% των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον Βιομηχανικό /Βιοτεχνικό κλάδο-κάνει ακόμη πιο δύσκολη την έγκαιρη εξυπηρέτηση των ανωτέρω βασικών υποχρεώσεων.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στα μεγέθη και χαρακτηριστικά της απασχόλησης συνεχίζονται. Κάθε μία πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχεί σε περίπου δέκα απολύσεις. Μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο εξάμηνο ανέφερε η μία στις πέντε επιχειρήσεις (19,6%), ενώ αύξηση ανέφερε το 2,4% . Η μείωση των εργαζομένων εξακολουθεί να είναι ευθέως ανάλογη με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αν και αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ένταση τις επιπτώσεις της κρίσης, φαίνεται να αντιστέκονται περισσότερο στο ενδεχόμενο των απολύσεων και να προσπαθούν να τις αποφεύγουν. Τα περιθώριά τους άλλωστε για μείωση προσωπικού είναι ήδη περιορισμένα. Ιδιαίτερα υψηλό καταγράφεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή μισθών (57,6%). Το 52,1% μείωσε ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους και το 41,7% μείωσε τις αποδοχές εργαζομένων.

Οι προβλέψεις σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων τους επόμενους 12 μήνες καταγράφονται περισσότερο απαισιόδοξες από ποτέ. Η αύξηση της ανησυχίας για το μέλλον είναι εντυπωσιακή. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν επιδείνωση της θέσης τους μέσα στο 2012 αυξήθηκε από 46,9% τον Δεκέμβριο του 2009, σε 79,4% σήμερα. Η πλειοψηφία των ερωτωμένων προβλέπει ότι η επιδείνωση θα αφορά όλους τους δείκτες της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και περισσότερο την ρευστότητα, τον τζίρο και την ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Η μία στις δύο επιχειρήσεις της Εύβοιας (47,8%) θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να έχει το επόμενο διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας σε βαθμό που θα κινδυνεύσει να κλείσει. Πολύ πιθανό θεωρούν το ενδεχόμενο κλείσιμό τους το 25% και αρκετά πιθανό το 22,8%. Το 37,4% εξ αυτών (αντιστοιχεί στο 18% του συνόλου των επιχειρήσεων) τοποθετεί χρονικά το ενδεχόμενο λουκέτο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012.

Ο βαθμός ανησυχίας για ενδεχόμενο κλείσιμο καταγράφεται αντιστρόφως ανάλογος με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ανησυχούν πολύ περισσότερο για την βιωσιμότητά τους. Το 45% των επιχειρήσεων της Εύβοιας που απασχολούν προσωπικό θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα αναγκαστούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο να μειώσουν μισθούς ή ώρες εργασίας ενώ ένα ακόμη 25% δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο. Η μία στις έξι επιχειρήσεις (15,2%) θεωρεί πως αν δεν αλλάξει η κατάσταση θα αναγκαστεί να προβεί σε απολύσεις, ενώ μόλις το 2% θεωρεί πιθανό να προσλάβει έναν τουλάχιστον εργαζόμενο. Το αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ προβλεπόμενων απολύσεων/προσλήψεων σκιαγραφεί μία τάση συνεχιζόμενης αύξησης της ανεργίας. Το ενδεχόμενο μείωσης του προσωπικού εξακολουθεί να εμφανίζεται εντονότερο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 43% των επιχειρήσεων με 4 άτομα και άνω προσωπικό, δηλώνουν ότι θα αναγκαστούν μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2012 να προβούν σε απολύσεις. Το ποσοστό των συναλλαγών με επιταγές μειώνεται συνεχώς. Σήμερα, μόλις η μία στις τρείς επιχειρήσεις συναλλάσσεται με άλλες επιχειρήσεις και μέσω επιταγών. Το χρονικό διάστημα μεταχρονολόγησης των επιταγών καταγράφεται με Μ.Ο. τους 4 μήνες. Ένα 30% των επιχειρηματιών που συναλλάσσονται με επιταγές έχουν στα χέρια τους ακάλυπτες επιταγές πελατών, ενώ ένα 6,7% έχει επιταγές με μεγάλο κίνδυνο να μην καλυφθούν.

Οι σχετικά περισσότερες ακάλυπτες επιταγές πελατών αναφέρονται στον κλάδο της μεταποίησης. Το 50% των επιχειρηματιών που έχουν στα χέρια τους ακάλυπτες επιταγές (αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των επιχειρηματιών) δήλωσαν ότι δεν τις έχουν σφραγίσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ακάλυπτες επιταγές που δεν έχουν σφραγιστεί υπολογίζεται να είναι ίσες σε αριθμό με τις ήδη σφραγισμένες Το μισθολογικό κόστος δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στα σοβαρά εμπόδια λειτουργίας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Αξιολογείται ως το σοβαρότερο εμπόδιο από το 5% μόλις των ερωτηθέντων. Το 16,6% αναφέρει ως σοβαρότερο εμπόδιο το μη μισθολογικό κόστος και το 62,9% αναφέρει τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, πετρέλαιο, δημοτικά τέλη κλπ).

Οι προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας της χώρας καταγράφονται λιγότερο αισιόδοξες από ποτέ. Για πρώτη φορά, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών πιστεύει ότι δεν θα αποφύγουμε την οριστική χρεωκοπία (55,4%). Μόνο το 27,8% πιστεύει ότι τελικά η Ελλάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει την κρίση έστω και αν χρειαστούν περισσότερα χρόνια λιτότητας, ενώ το 16,8% αποφεύγει κάθε πρόβλεψη. Οι μικρές επιχειρήσεις αισιοδοξούν λιγότερο σε σχέση με τις μεγαλύτερες και για τα δύο.

Ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης Σίμωσης δήλωσε κατά την παρουσίαση της έρευνας, ότι τα αποτελέσματα της θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την χάραξη της κατάλληλης δράσης του Επιμελητηρίου, αρχικά για την ανακούφιση των επιχειρήσεων και στην συνέχεια για την προοδευτική ανάπτυξη τους.