Το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με σχετική ανακοίνωση στις αρχές Αυγούστου, αποφάσισε να διαθέσει το ποσό των 20.000.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας, για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς, σε όλα τα σχολεία της Επικράτειας.

Οι Δήμοι της Εύβοιας, έλαβαν περίπου 430.000 ευρώ για να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων τους.

Πιο συγκεκριμένα οι Δήμοι της Εύβοιας έλαβαν:

1. ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 37.263,19 ευρώ
2. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 20.073,95 ευρώ
3. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 36.419,39 ευρώ
4. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 26.594,43 ευρώ
5. ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 59.520,85 ευρώ
6. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΝΝΑΣ 33.331,85 ευρώ
7. ΣΚΥΡΟΥ 8.091,73 ευρώ
8. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 206.089,63 ευρώ

Το Υπουργείο με σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι τα ποσά εδόθησαν προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ευβοίας, χωρικής αρμοδιότητάς τους, το οποίο θα τους αποδοθεί για το τρέχον έτος.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες από την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Εύβοιας, θα προσληθφούν 104 δάσκαλοι και 58 νηπιαγωγοί.