Ο Δήμος Χαλκιδέων, συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην πόλη, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Στρατηγικές (Σχέδιο) Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την περιβαλλοντική, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και του δημόσιου χώρου.

Κρίσιμο αντικείμενο του σχεδιασμού είναι η ασφαλής μετάβαση των μαθητών από και προς τα σχολεία. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ, η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στη διαδικασία του σχεδιασμού είναι ιδιαιτέρως κομβική. Η εμπλοκή στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ ενισχύει τον χαρακτήρα του συμμετοχικού σχεδιασμού.

Η συμμετοχικότητα επιτυγχάνεται τόσο μέσα από τις διαβουλεύσεις, όσο και μέσα από την εκτενή έρευνα ερωτηματολογίων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει ο Δήμος για το ΣΒΑΚ, είτε απευθείας, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που σας ενδιαφέρει ή να καταθέσετε προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας ή τις ιδέες σας για μια καλύτερη πόλη.

Ακολουθείστε μας στο Google News