Διαβάστε τι ισχύει για την εκλογική άδεια και πόσες ημέρες δικαιούνται όσοι εργάζονται μακρυά από τον τόπο άσκησης των εκλογικών τους δικαιωμάτων.

Η ειδική άδεια που δίδεται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι και στον ιδιωτικό τομέα με αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια. Η διάρκειά της είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση. 
Συγκεκριμένα: 
Για το πενθήμερη εργασία
– από 200-400 χλμ, μία (1) εργάσιμη ημέρα άδεια
– από 401 και πάνω, δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια
– για τα νησιά μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες άδεια
Για το εξαήμερη εργασία
– από 100-200 χλμ, μία (1) εργάσιμη ημέρα άδεια
– από 201-400 χλμ, δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια
– από 401 και πάνω, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες άδεια
– για τα νησιά μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες άδεια