Πραγματοποιήθηκε η 8η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Λαμία και εγκρίθηκαν ποσά και επιχορηγήσεις για την εταιρεία Φθιωτική Αναπτυξιακή, που ασχολείται με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο για την Εύβοια, το μόνο έργο που δρομολογ

 

Στη Λαμία πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Φθιωτικής Αναπτυξιακής και θέματα υλοποίησης σημαντικών έργων στην Στερεά Ελλάδα .

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Συνεδ