Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου ενημερώνει τους φορείς των παραγωγικών τάξεων και τους παρακαλεί εντός των επομένων πέντε ημερών να ορίσουν γραπτώς έναν εκπρόσωπό τους με τον αναπληρωτή του προκειμένου να προταθούν στο δημοτικό συμβούλιο ώστε να συμμετάσχουν ως μέλη στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Σύμφωνα με το νόμο δύο μέλη παραγωγικών τάξεων από τα προτεινόμενα στο δημοτικό συμβούλιο θα συμμετάσχουν στην Δημοτική Επιτροπή παιδείας η οποία είναι Επταμελής και αποτελείται από το δήμαρχο ή εκπρόσωπό του (ως πρόεδρο) ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα είναι, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης γονέων, ένας διευθυντής
σχολείου πρωτοβάθμιας και ένας δευτεροβάθμιας, που ορίζονται από τις αντίστοιχες διευθύνσεις εκπαίδευσης και ένας εκπρόσωπος των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.
Οι φορείς των παραγωγικών τάξεων εμπορικοί σύλλογοι, αγροτικοί συνεταιρισμοί, για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα διοικητικού στο τηλέφωνο 22233-50231 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)με διεύθυνση: arapti@0748.syzefxis.gov.gr