Πρόστιμο επέβαλε σε Πρατήριο υγρών καυσίμων, στην Χαλκίδα, το τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο λόγος για την επιβολή προστίμου ήταν η παρέμβαση του εκπροσώπου της εταιρίας με σκοπό να εμποδίσει την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Αρχικά, αρνήθηκε να επιδείξει- όπως όφειλε- το λιτρόμετρο του Ανεξάρτητου Πρατηρίου του, εκτελώντας εντολές του συνεταίρου του.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Σύμφωνα με τον νόμο «τα ανεξάρτητα πρατήρια υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα μέσα ελέγχου της ακρίβειας των αντλιών τους  (λιτρόμετρα τουλάχιστον 10  λίτρων)  για να είναι σε θέση καθημερινά οι πρατηριούχοι να ελέγχουν την ακρίβεια μέτρησης των αντλιών αυτών».

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της εταιρίας απαίτησε την παροχή αντιγράφων των εντύπων του ελέγχου, αλλιώς θα εμπόδιζε την ολοκλήρωσή του.

Απαίτηση που ήταν αδύνατο να ικανοποιηθεί, αφού για την συμπλήρωση των εντύπων χρειαζόταν η υπογραφή του ιδιοκτήτη στο «Πρωτόκολλο Ελέγχου Ακρίβειας Αντλιών» την οποία αρνήθηκε.

Επιπλέον, αρνήθηκε την καταβολή παραβόλου, που επίσης ήταν απαραίτητη.

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων, επιβλήθηκε στην εταιρία το πρόστιμο των 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιευμένο άρθρο ενός χρόνου πριν, το Έθνος υποστήριξε ότι ένας επιτήδειος πρατηριούχος μπορεί να κερδίσει ακόμα και 18.000 ευρώ μηνιαίως.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «οι οδηγοί στα 50 λίτρα, με τιμή βενζίνης στο 1,77 ευρώ το λίτρο, χάνουν γύρω στα έξι ευρώ. Στον αντίποδα ένα πρατήριο που πουλά κατά μέσο όρο 5.000 λίτρα την ημέρα ή 150.000 τον μήνα, αν κλέψει στην αντλία θα κερδίσει μέχρι και 18.000 ευρώ μηνιαίως.»

Αν αποδεχτούμε αυτό το ενδεχόμενο, τότε το πρόστιμο των 4.000 με 5.000 ευρώ- που συνήθως επιβάλλεται σε περιπτώσεις άρνησης ελέγχου- δεν είναι τίποτα μπροστά στα κέρδη.

Ενδεχομένως, δεν θα αποτρέψει κανέναν επιτήδειο πρατηριούχο να παρέμβει στην λειτουργία των αντλιών, ώστε να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στελέχη του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, αλλά και βενζινοπώλες καταγγέλλουν τις εν λόγω πρακτικές υποστηρίζοντας πως η μεγάλη πτώση της ζήτησης, αλλά και η απουσία ελέγχου βοηθούν τους επιτήδειους.

Μήπως θα έπρεπε το κόστος των προστίμων να είναι μεγαλύτερο, ειδικά για τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές;

Εμείς μένουμε να αναρωτιόμαστε, πόσο υπερκέρδος μπορεί να έχει κάποιος που έχει νοθεύσει κάποιους τόνους πετρέλαιο;

Μήπως τον συμφέρει να πληρώνει το πρόστιμο «χάδι» γιατί αλλιώς βγάζει περισσότερα;

Στις πόσες παραβάσεις ή αρνήσεις ελέγχων του αφαιρείται η άδεια αν προβλέπεται κάτι τέτοιο;

Με 5000 ευρώ πάντως και την τιμή διάθεσης που ορίστηκε (περίπου 1.35 λεπτά) αγοράζεις μόλις 3700 λίτρα πετρέλαιο. Εύκολα συμπεραίνουμε ότι η απόσβεση του προστίμου μπορεί να γίνει αυθημέρον …