Στα πλαίσια της συζήτησης για την πεζοδρόμηση της Αβάντων ο επικεφαλής της Δημοτικής κίνησης Ρεύμα Ευρίπου κος Γιώργος Βλαχογιώργος σημειώνει τα εξής:

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων της 2/8/2012 η παρέμβαση του επικεφαλής της παράταξης «Ρεύμα Ευρίπου» Γ Βλαχογιώργου, ήταν καθοριστική στην λήψη απόφασης.

Συγκεκριμένα η διαμορφούμενη απο την πλειοψηφία τάση ήταν να αποφασισθεί άμεσα η έναρξη των εργασιών στο τμήμα της Αβάντων από την Κριεζώτου μέχρι την Αντωνίου, παραπέποντας στις καλένδες το υπόλοιπο τμήμα.

Με την παρέμβαση του Γ. Βλαχογιώργου αποφασίστηκε η αναβολή των εργασιών μέχρι την 31/1/2013, ώστε να δοθεί χρόνος για την δημοπράτηση και του υπολοίπου τμήματος, οπότε και θα επανεξεταστεί το θέμα με την ευχή να γίνει σύγχρονη έναρξη εργασιών σε όλο το μήκος της οδού.

Η παράταξη του κ. Παγώνη ψήφισε «κατά» χωρίς να καταλάβουν οι σύμβουλοί του, αν ψήφιζαν κατά στην πεζοδρόμηση ή το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Γ. Βλαχογιώργος