Μετά από καταγγελίες, ο kireas.org ανακάλυψε την ύπαρξη δεκάδων μισό-θαμμένων βαρελιών με απόβλητα στην θέση Παρασκεύορεμα του δήμου Κηρέως. Η θέση είναι κοντά στις λίμνες των ορυχείων και 200 μέτρα μακριά από το φυσικό μνημείο της περιοχής, τον «Μεγάλο Πλάτανο».

Πολλά από τα μισό-θαμμένα βαρέλια είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης από προχωρημένη οξείδωση και έχουν αρχίσει να απελευθερώνουν ένα δύσοσμο παχύρευστο μαύρο υγρό που στο πέρασμα του σκοτώνει κάθε φυτικό και ζωικό οργανισμό με τον όποιον έρχεται σε επαφή. Προς το παρόν, απόβλητα απελευθερώνονται στο περιβάλλον από ένα μικρό αριθμό βαρελιών που έχουν τρυπήσει από την οξείδωση, αλλά υπάρχει φόβος για εκτεταμένη ρύπανση και από τα άλλα βαρέλια που δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ανησυχίες δημιουργεί η ενδεχόμενη τοξικότητα των αποβλήτων και η ανεπανόρθωτη ρύπανση των υπόγειων υδάτων και του παρακειμένου ποταμού Κηρέα, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των επικείμενων φθινοπωρινών βροχών.

Τα απόβλητα μοιάζουν στην εμφάνιση τους με χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (καμένα λάδια κινητήρα). Σύμφωνα με στοιχεία από το National Park Service Water Resources Divisions των ΗΠΑ και του πανεπιστήμιου του Κολοράντο, τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια είναι μεταλλαξιογόνα και τερατογόνα και περιέχουν πολλά βαρέα μέταλλα (κυρίως μόλυβδο, ψευδάργυρο, χρώμιο, βάριο και αρσενικό) και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες οι οποίοι, μακροπρόθεσμα, είναι επικίνδυνοι για καρκινογενέσεις . Η οσμή των αποβλήτων πάντως δεν θυμίζει χρησιμοποιημένο ορυκτέλαιο και ενδεχόμενα να πρόκειται για κάποιον άλλον ρυπαντή του οποίου η σύσταση και επικινδυνότητα θα πρέπει να διερευνηθεί.

Ο kireas.org έχει ζητήσει από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας έλεγχο της επικινδυνότητας των αποβλήτων και την γρήγορη και ασφαλή απομάκρυνση τους πριν είναι αργά .

Άγνωστο ποιος και πότε εναπόθεσε τα βαρέλια με τα απόβλητα στην περιοχή. Ο βαθμός οξείδωσης, ίσως υποβοηθούμενος από την οξειδωτικότητα των αποβλήτων υποδηλώνει ότι τα βαρέλια είναι εκεί από καιρό θαμμένα.

Στην συγκεκριμένη περιοχή γινόταν εξόρυξη και επεξεργασία λευκόλιθου σε ορυχεία υπαίθριας εκμετάλλευσης στις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Τα επιφανειακά ορυχεία μετά από χρόνια αχρηστίας έχουν μετατραπεί σε λίμνες. Το 1996 η τότε κυβέρνηση με το νόμο 2388 απάλλαξε τους νέους ιδιοκτήτες από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών του περιβάλλοντος από την πολυετή μεταλλευτική εκμετάλλευση. Ένα εύκολο «κίνητρο» σε μια αποτυχημένη απόπειρα αναβίωσης της εξορυκτικής δραστηριότητας από την εταιρεία ΒΙΟΜΑΓΝ το 1996. Το αποτέλεσμα είναι να μην αποκατασταθεί πότε καμιά ζημιά στο περιβάλλον και να παρθούν μέτρα προστασίας από τέτοιου είδους ρυπάνσεις όπως προβλέπει ο Μεταλλευτικός Κώδικας αφού με τον νόμο κανείς δεν θεωρείτο πλέον υπεύθυνος .

Ευθύνες για την ρύπανση ίσως βαρύνουν και την δημοτική αρχή Κηρέως αφού το 1996 με τον ίδιο νόμο (ν. 2388/96) η έκταση (355 στρεμμάτων) της περιοχής του Παρασκευορέματος μεταβιβάζεται με δωρεά στην κοινότητα Προκοπίου. Η νομοθεσία ( άρθρο 75 του N. 3463/2006 και άρθρο 24 του ΠΔ. 410/1995) ορίζει ότι η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων καθώς και η καταπολέμηση της ρύπανσης στα όρια του δήμου είναι αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α.

Το Νοέμβρη του 2007 η έκταση στο Παρασκεύορεμα εκμισθώνεται με πλειοδοτικό διαγωνισμό για την δημιουργία «περιβαλλοντικού-ενεργειακού χωριού». Μια επένδυση η οποία για ανεξήγητους μέχρι στιγμής λόγους δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Το 2009, με τις ευλογίες της δημοτικής αρχής Κηρέως και ενώ εκκρεμεί η δημιουργία «περιβαλλοντικού-ενεργειακού χωριού», η έκταση συμπεριλαμβάνεται στους χάρτες γεωτρήσεων και μεταλλευτικής εκμετάλλευσης της νέας ΒΙΟΜΑΓΝ.

πηγή: Kireas.org