Σχετικά με το τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Κύμης – Αλιβερίου έτους 2020, η αντιπολίτευση δηλώνει ως άδικη την κατανομή του προϋπολογισμού έργων για τις δημοτικές ενότητες.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Την 9η Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασε η επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου με θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και επί της εισηγήσεως που είχε κατατεθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με το (α) σχετικό. Για πρώτη φορά κλήθηκαν να παραστούν, κατόπιν επέμβασης του Προέδρου του ΔΣ κ. Ζέρβα και προέδρου της επιτροπής διαβούλευσης και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και με την ιδιότητα αυτή παρευρεθήκαμε και συμμετείχαμε στη συνεδρίαση, παρά του ότι δεν μας είχε αποσταλεί και η εισήγηση επί της οποία θα γινόταν η διαβούλευση.

Επί της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής και της συζήτησης που ακολούθησε έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

α. Δεν εφαρμόσθηκε η εγκύκλιος που αναφέρει την εφαρμογή του Άρθρον 86 του ν. 3852/2010,το οποίο καθορίζει την διαδικασία υποβολής και σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος. Δλδ δεν καθορίστηκε με απόφαση του ΔΣ το ποσό επί του οποίου κάθε Κοινότητα θα σχεδίαζε το αντίστοιχο Τεχνικό Πρόγραμμα του επομένου έτους.
β. Δεν λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις που υποβάλαμε ως Κοινότητα Κύμης, με το Τεχνικό Πρόγραμμα, ενώ σε άλλες κοινότητες καταγράφηκαν αντίστοιχες προτάσεις.
γ. Από το 2014 μέχρι και σήμερα πολλά έργα δεν εκτελέσθηκα και μετά φέρονται για το 2020. Ποιος ευθύνεται; Ο Δήμος είναι ανεύθυνος; Τι μέτρα έλαβε;
δ. Για την Κοινότητα Κύμης κανένα ΝΈΟ ΈΡΓΟ δεν προγραμματίστηκε, επαναλαμβάνω ΚΑΝΕΝΑ, ούτε καν συντήρησης εγκαταστάσεων, αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην Τεχνική Υπηρεσία με άλλα έγγραφα για το 2020.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω δημιουργούνται τα παρακάτω ερωτήματα:
α. Συνεχιζόμενα Έργα : Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
Διατίθενται τα παρακάτω ποσά κατά ΔΕ και μπορεί κανείς να διακρίνει την ανομοιογενή κατανομή. Είναι δίκαια και κανονική η κατανομή;
(1). ΔΕ Αυλώνος :198.954,93.
(2). ΔΕ Δυστίων : 68.652,00.
(3). ΔΕ Κονιστρων: 19.212,48.
(4). ΔΕ Κύμης: 74.822,74.
(5). ΔΕ Ταμυναίων: 136.623,54

β. Χρηματοδοτούμενα έργα (που δεν έχουν υλοποιηθεί)

Αναφέρονται διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από άλλους φορείς και για την Κύμη περιλαμβάνονται το Ιστορικό Κέντρο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο. Αναφέρονται επίσης και κάποια ποσά για την αγροτική οδοποιία. Να τονίσουμε εδώ ότι όπως δήλωσε και ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε.Κύμης κ. Θεοδώρου στην Κύμη και όχι στην Δ.Ε.Κυμης δεν έγινε καμία εργασία αγροτικής οδοποιίας. Τονίζω ΚΑΜΙΑ. Γιατί;

Να επισημάνουμε ότι αναφέρεται και το ποσόν των 171.495,88 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από χιονοπτώσεις από 2014-18. Άραγε η έκτακτη επιχορήγηση των 180.000,00 ευρώ για τις χιονοπτώσεις του Ιανουαρίου του 2017, από την οποία η Δ.Ε. Κύμης θα ελάμβανε τις 100.000,00 ευρώ τι έγινε; Διατέθηκε και αν ναι σε ποια έργα;

γ. Συγχρηματοδοτούμενα έργα. (που δεν έχουν υλοποιηθεί)
Ούτε υπάρχει ούτε μπήκε κάποιο έργο στην Κύμη, παρά του ότι το 20% των εσόδων από ανεμογεννήτριες πάει στο Δήμο, ο οποίος και συμμετέχει στα έργα αυτής της αρμοδιότητας κατά 25%. Γιατί;

δ. Νέα έργα.
Η Κύμη δεν περιλαμβάνεται στα νέα έργα από ΣΑΤΑ, παρά του ότι υποβάλαμε τεχνικό πρόγραμμα και όπου στο πρόγραμμα που κατέθεσε η Εισηγητική Επιτροπή για διαβούλευση, υπάρχουν ανάλογα έργα άλλων Κοινοτήτων. Η γενική περιγραφή «Συντήρηση Οδικού ή Αγροτικού Δικτύου», με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα θεωρούμε αναξιόπιστα. Επίσης δεν περιλαμβάνονται στα χρηματοδοτούμενα από την Αιολική ενέργεια, παρά του ότι όπως προανέφερα το 20% των εσόδων πάει στον Δήμο. Ως για τα Χρηματοδοτούμενα ούτε λόγος. Που είναι η κανονικότητα;

ε. Συμπεράσματα από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Είναι πλέον προφανές ότι:

1. Ο Δήμος καταδικάζει τις ακτές λουομένων της Κύμης για τη βελτίωσή τους, αφού δεν συμπεριέλαβε τα ποσά που ζητήσαμε με το τεχνικό πρόγραμμα που υποβάλαμε, κατόπιν αιτήματος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
2. Δεν διαθέτει τα ελάχιστα χρήματα που ζητήσαμε, προκειμένου να ασφαλίσουμε την υγεία των μικρών παιδιών που ψυχαγωγούνται στην άθλια παιδική χαρά της πλατείας της Κύμης.
3. Τέλος ούτε τα χρήματα που ζητήσαμε για το νεκροταφείο δεν συμπεριέλαβε, παρά του ότι είναι ανταποδοτικά, από τα έσοδα.
4.Τα τελευταία πέντε(5) χρόνια δεν έχει εκτελεσθεί, ούτε με μηχανήματα του Δήμου να διευκρινίζουμε, καμία εργασία συντήρησης αγροτικής οδοποιίας και θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας.
5.Ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα η κατολίσθηση μέσα στην πόλη της Κύμης, στου Κούκη, η καταστροφή του δρόμου που οδηγεί από Κύμη προς Κάβο-Σουτσίνι, γιατί υπάρχουν δημότες που μόνιμα διαμένουν στην περιοχή και καθώς επίσης και τα σοβαρά προβλήματα του δρόμου από Κύμη προς Ενορία.
6.Γίνεται σαφές ότι η Κύμη τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφτεί από πλευράς συντήρησης του οδικού δικτύου και άλλων έργων, εικόνα που αβίαστα διαπιστώνεται και από το Τεχνικό Πρόγραμμα που κατέθεσε η Εισηγητική Επιτροπή με το σχετικό.
7.Μετά τα παραπάνω σας καλούμε να επανεξετάσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας πρίν το συμπεριλάβετε στον Προϋπολογισμό του Δήμου καθώς επίσης να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι οι Δημότες της Κύμης που είναι και Δημότες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, έχουν εξαντλήσει στα όριά τους.
8.Μετά την λήξη της συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης συντάχθηκε κάποια απόφαση; Δηλαδή που κατέληξε η επιτροπή; Συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση της Εισηγητικής Επιτροπής; Θα ήταν σωστό και πρέπον να μας κοινοποιούσατε την όποια απόφαση, μια και μας καλέσατε και συμμετείχαμε και δεν αποτελούσαμε απλώς στοιχεία διακόσμησης .
9.Ελπίζουμε στην προσοχή σας.