Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σεμινάριο με θέμα τη Διαδικασία ρύθμισης των Αυθαιρέτων, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4014/2011, οργανώνει το προσεχές Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011, το Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

 με στόχο αφενός να ενημερωθούν οι Μηχανικοί για όλα τα σχετικά ζητήματα (ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ: Διαδικασίες, Δικαιολογητικά, Βασικές Έννοιες κατασκευών & ζωνών ειδικών χρήσεων), αφετέρου να απαντηθούν τα δεκάδες ερωτήματα που έχουν ήδη ανακύψει από την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα στο ξενοδοχείο Lucy, Λεωφόρος Βουδούρη 10 στην παραλία της Χαλκίδας, ώρα έναρξης 09:30 π.μ..

Το σεμινάριο απευθύνεται μόνο σε Μηχανικούς και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Η θεματολογία που θα παρουσιαστεί, περιλαμβάνει τα εξής:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πρακτικές οδηγίες και Πίνακες Δικαιολογητικών, Ανάλυση & Επισημάνσεις

2. ΕΝΝΟΙΑ ΝΟΜΙΜΩΝ & ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
για προσδιορισμό αυθαίρετων κατασκευών και χώρων του άρθρου 23 παρ.3

4. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

5. ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

6. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εισηγήτρια στο σεμινάριο θα είναι η κα Ελένη Μπούτου – Λεμπέση, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι διετέλεσε Διευθύντρια της ΔΟΚΚ του π. ΥΠΕΧΩΔΕ, για πάρα πολλά χρόνια.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατη κοινή απόφαση των υπουργών διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης − περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η όλη διαδικασία γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ.

Ο εξουσιοδοτημένος ιδιώτης Μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά την τυποποιημένη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση και το φύλλο καταγραφής και υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα μονοσήμαντος − μοναδικός αριθμός για κάθε δηλούμενη αυτοτελή ιδιοκτησία, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Μηχανικό που υπέβαλε την αίτηση και συνιστά τον αριθμό πρωτοκόλλου της και κωδικοί πληρωμής, που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου. Επίσης αποστέλλονται στον υποβάλλοντα Μηχανικό κωδικοί που επιτρέπουν την ενημέρωση για την πορεία της υπαγωγής στη ρύθμιση, όπως την καταβολή των δόσεων, την καταχώριση των πληρωμών, έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή του παραβόλου και αποστέλλεται ενημέρωση προσωρινής ένταξης στη ρύθμιση. Το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Στη συνέχεια ο Μηχανικός θα υποβάλλει ηλεκτρονικά από τις 1 Οκτωβρίου 2011 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012, το σύνολο των δικαιολογητικών και μελετών, που προβλέπονται στο στοιχείο β. της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 και με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, που προβλέπονται στο σύστημα, ελέγχεται από το σύστημα η πληρότητα του φακέλου. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας.