Να τηρηθεί η κυβερνητική δέσμευση για την εξόφληση των οφειλών προς το ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας έως τις 15/1/2012 τουλάχιστον ποσού 2.000.000,00 ευρώ και της υπόλοιπης απαίτησης ως το τέλος του Φεβρουαρίου ζητά ο βουλευτής Εύβοιας, τομεάρχης ΜΜΕ της ΝΔ, Σίμος Κεδίκογλου.

Ο βουλευτής έφερε στη Βουλή  το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΚΤΕΛ λόγω της μη είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών τους από το Δημόσιο, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 3.150.141,20, τονίζοντας τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του.

Συγκεκριμένα, η μη άμεση αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών προς την εταιρεία έχει ως συνέπεια να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το ίδιο το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ και ΟΑΕΕ), στους εργαζόμενους και στους προμηθευτές των καυσίμων.

Αναλυτικά, οι τρέχουσες οφειλές προς το ΙΚΑ είναι ποσού 390.000,00 ευρώ, για τη μισθοδοσία των εργαζομένων 450.000,00 ευρώ, προς τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές των λεωφορείων που μισθώνουν για τα δρομολόγια, αποκλειστικά για οφειλές τους από τα καύσιμα, το ποσό ανέρχεται σε 500.000,00 ευρώ, ενώ για τα καθυστερημένα μισθώματα των λεωφορείων ανέρχονται σε 450.000,00 ευρώ.

Παράλληλα, πρέπει άμεσα να καταβληθεί ποσό ύψους 150.000,00 ευρώ για να παραμείνει ενήμερος για κεφάλαιο και τόκους ο αλληλόχρεος τραπεζικός λογαριασμός τους για τον οποίο έχουν ενεχυριάσει τις συμβάσεις μεταφορά μαθητών.

Επίσης, επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες- εκμισθωτές-μέτοχοι των λεωφορείων δεν είναι σε θέση να συνδράμουν χρηματικά από τη δική τους ιδιωτική περιουσία, καθώς είναι χρεωμένοι με μεγάλα τραπεζικά δάνεια και συμβάσεις λίζινγκ για την αντικατάσταση των λεωφορείων τους, κάτι που τους επέβαλε ο Ν. 2963/2001.

Εξαιτίας της μη έγκαιρης πληρωμής από το Δημόσιο το ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας δεν θα μπορέσει να πληρώσει τις δικές τους ανεξόφλητες οφειλές με αποτέλεσμα να διακινδυνεύουν τα μέλη της διοίκησης να υποστούν σοβαρές ποινικές συνέπειες και η ίδια η εταιρεία και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων σοβαρές αστικές δικαστικές συνέπειες, καθώς μέχρι σήμερα καμία από τις υποσχέσεις που λαμβάνουν από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, μετά  τις συνεχείς εκκλήσεις και παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας, δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οφείλει το ποσό των 967.000,00 ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών με μισθωμένα οχήματα και με ειδικά μαθητικά δελτία κατά την περίοδο 8-1-2011 ως και 30-6-2011. Επιπρόσθετα οφείλει το ποσό των 1.745.641,20 ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών την περίοδο 12-9-2011 έως το τέλος του 2011.

Επίσης, οι Δήμοι της Εύβοιας ως τελικοί υπόχρεοι τους οφείλουν ποσό 437.500,00 ευρώ από τα ειδικά δελτία της περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011 και δεν έχουν εισπράξει ακόμα τα σχετικά κονδύλια από την Περιφέρεια.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι εάν το Δημόσιο δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα για αποπληρωμή των οφειλόμενων την 15/1/2012, ζητάνε να γίνει άμεσα δεκτός ο συμψηφισμός των απαιτήσεών τους προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και αντιστρόφως, ώστε να μην θεωρούνται ότι οφείλουν προς το Δημόσιο τη  στιγμή που το ίδιο οφείλει πολλαπλάσια προς την εταιρεία.