Η επικεφαλής της Πατρίδα μας η Στερεά Κατερίνα Μπατζελή με αφορμή την ανακοίνωση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για αναστολή λειτουργίας 5 μονάδων της ΣΙΝΕΔΟΡ, επισημαίνει τα εξής:

Η πολιτική της «αναστολής» επιχειρήσεων και δη μεγάλων Ομίλων, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται απλά και μόνο ως μια νόμιμη διαδικασία, που προβλέπεται από τις παρεμβάσεις λόγω κορονοϊού.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα και επίσημα, ώστε να είναι ενήμερη για όποιες αλλαγές θα γίνουν, διότι ο Όμιλος είναι σημαντικός παραγωγικός πνεύμονας, με αλυσίδες παραγωγής που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αλλά και ίδιας της χώρας.

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι το πρώτο μέσο για την εξυγίανση και ανασυγκρότηση επιχειρήσεων , όταν μάλιστα η πρόσφατη νομοθεσία όπως αυτή της ΠΝΠ που ορίζει την εκ περιτροπής απασχόλησης, μείωσης μισθών διευκολύνει την μη τήρηση βασικών εργασιακών σχέσεων.

Η κρίση ορισμένων σημαντικών κλάδων-όπως χάλυβα, αλουμινίου- που προέκυπτε από ευρωπαϊκά, διεθνή γεγονότα και πολιτικές πριν της εποχής «κορονοϊού», πρέπει να αντιμετωπισθούν χρησιμοποιώντας όλα τα ευρωπαϊκά μέσα και πολιτικές, ώστε να μην υπάρξουν μη αναστρέψιμες και μόνιμες επιπτώσεις εργασιακές, παραγωγικές, κοινωνικές στην εθνική και περιφερειακή οικονομία.

Η κυβέρνηση αλλά και οι Περιφέρειες που επηρεάζονται άμεσα από τον παραγωγικό περιορισμό μεγάλων επιχειρήσεων Ομίλων, δεν μπορεί να παραμένουν απλοί παρατηρητές, διότι τελικά είναι εκείνες που θα επωμισθούν τις συνέπειες…