Στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών φιλοξενήθηκε η 13η Πανελλήνια Σύνοδος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

Τη διοργάνωση είχαν το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ) ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Σημαντικά θέματα που απασχόλησαν την Σύνοδο είναι η προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως καθορίσθηκε με το νέο ΕΣΔΑ, τα ΠΕΣΔΑ και τα τοπικά σχέδια των Δήμων, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 καθώς και η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΦοΔΣΑ.

Στην σύνοδο το παρών έδωσε ο νέος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός ο οποίος δήλωσε:

Από το 2014 έχουμε εξασφαλίσει πολλά. Η δουλειά, όμως, συνεχίζεται για να ολοκληρώσουμε όλα όσα έχουμε σχεδιάσει. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι έτοιμη να αναλάβει ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες προκειμένου να συμβάλει στη διαχείριση θεμάτων που απασχολούν τους συμπολίτες μας.