Ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Στεράς Ελλάδας κος Χειμάρας, κατηγορεί τον κο Περγαντά για λανθασμένη διαπραγμάτευση της Πέριφερειας στην συνάντηση με τους Κοινονικούς Επιτρόπους, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την πρώτη εγκύκλιο σχεδιασμού και κατάρτισης του Αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014 – 2020, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τον Απρίλιο του 2012, τέθηκαν οι στόχοι, το πλαίσιο προγρ

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος