Σε δηλώσεις σχετικά με το έγκλημα που διαπράττεται στην περιοχή του Ασωπού, προέβη ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Γιώργος Μαρίνος.

Η λαϊκή πάλη μπορεί να εμποδιστεί τη μόλυνση του Ασωπού απ’ τις βιομηχανίες της περιοχής που στηρίζονται ποικιλοτρόπως και διαχρονικά από την πολιτική της ΕΕ, τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Το ΚΚΕ και η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ με ευθύνη έχουν αναδείξει το πρόβλημα της μόλυνσης του Ασωπού επισημαίνοντας:

Πρώτο: Το εξασθενές χρώμιο είναι τοξική, καρκινογόνος, πολύ επικίνδυνη ουσία και η ανοχή πρέπει να είναι μηδενική, ιδιαίτερα όσο αφορά το πόσιμο νερό.  Σήμερα σύμφωνα με πολλές έρευνες τα μεγέθη του εξασθενούς χρωμίου ξεπερνούν κατά 100- 160 φορές τα όρια που έχουν τεθεί και αυτό είναι κίνδυνος –θάνατος.  Η χρόνια ρήψη των επικίνδυνων απόβλητων-λυμάτων έχει δηλητηριάσει το νερό , τα υπόγεια νερά , ακόμα και γεωργικές εκτάσεις.

Δεύτερο: Παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις  παραμένουν ενεργές οι εστίες της ρύπανσης, της μόλυνσης, ενώ  υπάρχουν και «κρυφά» χαρτιά, πηγάδια, βόθροι, δεξαμενές  που συγκεντρώνονται τα απόβλητα. Η πρόσφατη έκθεση του Πολυτεχνείου, από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εντοπίζει ακόμα και συγκεκριμένο χώρο (εστία) της μόλυνσης.

Σε αυτά τα αποτελέσματα οδηγεί η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ και η υλοποίησή της από τις κυβερνήσεις. «Ο ρυπαίνων πληρώνει» σημαίνει διατήρηση της αιτίας του προβλήματος, στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που το προκαλούν με φυσικό επακόλουθο οι όποιες σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος να μένουν στα χαρτιά.

Ο λαός της Στερεάς, της Βοιωτίας έχει την εμπειρία για να μην παγιδευτεί στα ευχολόγια των υποψηφίων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, των κομμάτων του ευρωμονόδρομου στην περιφέρεια και τους δήμους. Το ενδιαφέρον τους για αυτό το τεράστιας σημασίας πρόβλημα είναι όψιμο εφόσον υποστηρίζουν την ανάπτυξη που έχει κριτήριο το κέρδος, είναι υπερασπιστές της ΕΕ, είναι δεσμευμένοι στη λογική των μεγάλων συμφερόντων.

Το ΚΚΕ και η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ τονίζουν την επείγουσα ανάγκη να παρέμβει με τον αγώνα του ο λαϊκός παράγοντας για να:

  • Αξιοποιηθεί ακόμα και αυτό το ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο ώστε η Περιφέρεια να ελέγξει, από μέσα και από έξω όλες τις βιομηχανίες που ενέχονται στη μόλυνση του Ασωπού και της ευρύτερης περιοχής.
  • Επιβληθούν αυστηρά μέτρα για την εξασφάλιση του ελέγχου των αποβλήτων, της επεξεργασίας και της ασφαλούς μεταφοράς τους, με αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης.
  • Σφραγιστούν τα «βιομηχανικά πηγάδια» που χρησιμοποιούνται σαν «βόθροι που δεν γεμίζουν ποτέ»!
  • Δημοσιοποιηθούν οι έρευνες της περιφέρειας και να οργανωθεί η λαϊκή δράση για την αντιμετώπιση κάθε είδους εκβιασμών από την πλευρά των μεγαλοσυμφερόντων που παίζουν με την αγωνία των εργαζομένων για το δικαίωμα στη δουλειά.
  • Επανεξεταστούν οι άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων, με συγκεκριμένα κριτήρια και να αφαιρεθούν άδειες σε περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας και των μέτρων της Περιφέρειας.
  • Υλοποιηθεί σχέδιο  αντιρρύπανσης, απορρύπανσης, και αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα.
  • Επανεξεταστεί η υποδομή, τα μέσα υδροδότησης και άρδευσης της περιοχής ώστε να εξασφαλιστεί η καθαρότητα και η υγιεινή του πόσιμου νερού, της λάτρας και του ποτίσματος των καλλιεργειών.
  • Πραγματοποιηθεί άμεσα προληπτικός και ουσιαστικός επιδημιολογικός έλεγχος για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. 

Η λύση που αντιστοιχεί στα λαϊκά συμφέροντα απαιτεί την ανατροπή του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που μόνο κριτήριο έχει το κέρδος. Για να ανοίξει ο δρόμος ανάπτυξης που στο επίκεντρο βάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Μόνο έτσι θα εξαλειφθούν οι αιτίες που προκαλούν «Ασωπούς», που βιάζουν τη φύση και καταστρέφουν το περιβάλλον, οδηγώντας παράλληλα, σε ανεργία, φτώχεια την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα.