Στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος τα βαρέλια με απόβλητα στο Παρασκεύορεμα του Δήμου Κηρέως. Η Νομαρχία ανταποκρίθηκε άμεσα στην καταγγέλια του kireas.org. 

Στις 5 Σεπτεμβρίου ο kireas.org κατήγγειλε στην διεύθυνση Περιβάλλοντος και τον τύπο, την ύπαρξη δεκάδων μισό-θαμμένων βαρελιών με απόβλητα στην θέση Παρασκεύορεμα του δήμου Κηρέως. Τα βαρέλια είναι σε κατάσταση οξείδωσης και απελευθερώνουν ένα δύσοσμο υγρό δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων και των υδάτων του ποταμού Κηρέα. Το θέμα πήρε ευρείς διαστάσεις και τράβηξε την προσοχή τόσο των αρμόδιων υπηρεσιών όσο και των τοπικών και εθνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Εύβοιας, ανταποκρινόμενη άμεσα στην καταγγελία του kireas.org, με επιστολή της ενημέρωσε ότι με το θέμα ασχολείται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ. Η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε ήδη τις σχετικές δειγματοληψίες και θα προβεί στην εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας των αποβλήτων.

πηγή: kireas.org