Το Δίκτυο Κινήσεων Πολιτών και Συλλόγων καλεί στη συγκέντρωση.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2009 στην κεντρική πλατεία των Ψαχνών Ευβοίας στις 10 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση του Δικτύου Κινήσεων Πολιτών και Συλλόγων του Νομού, για το θέμα του εξασθενούς χρωμίου που έχει προκύψει για το Μεσσάπιο πεδίο.