Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, εντοπίστηκαν μεσημβρινές ώρες της 09/11/2023 στη θαλάσσια περιοχή ‘’Δάφνη’’ Β. Ευβοϊκού κόλπου δύο ερασιτέχνες αλιείς να έχουν αλιεύσει από κοινού δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ζώντα άτομα αχινών σε απαγορευμένη χρονική περίοδο και καθ’ υπέρβαση του ημερήσιου επιτρεπόμενου ορίου αλιείας του είδους.

Προαναφερθείσα ποσότητα κατασχέθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας και επαναποντίστηκε στη θάλασσα κατά τα νόμιμα ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Ακολουθείστε μας στο Google News