Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Νομός καθώς και την επίλυσή τους συζήτησαν σε συνάντησή τους σήμερα ο βουλευτής Δημήτρης Αναγνωστάκης με το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας.

Οι εκπρόσωποι των Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας παρουσίασαν με τεκμηρίωση και αναλύοντας σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα αναφέρθηκαν στα μείζονα προβλήματα:

1. της έλλειψης προσωπικού, που αντιμετωπίζει ο Νομός μας
2. των συνεχών περικοπών των κονδυλίων για προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής.
3. στα οικονομικά μέτρα και στις δραματικές μειώσεις των μισθών τους,
4. στην αναγκαία και απαραίτητη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και
5.
 στην επικείμενη αξιοποίηση του οικοπέδου για ανέγερση Αστυνομικού κτιρίου.

Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση του βουλευτή της ΔΗΜ.ΑΡ., να προσπαθήσει για την προώθηση και την επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων.

Το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας αποτελείτο από τον πρόεδρο κ. Κουλιάκη Γεώργιο και το Γεν. Γραμματέα κ. Τριανταφύλλου Βασίλειο.