Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 21η του μηνός Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα 2 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 3 : ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Θέμα 4 : ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Εισηγητής : ΠΡ.ΕΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ. ΑΡΓΥΡΗΣ

Θέμα 5 : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΩΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 6 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 7 : Η ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 750 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 9 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 10 : ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 11 : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 12 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Θέμα 13 : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Θέμα 14 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 15 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 16 : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 17 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 18 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 19 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ κ. ΤΕΛΩΝΗΣ

Θέμα 20 : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 21 : ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 22 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 23 : ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 24 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 25 : ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (CIP-ICT-PSP-2011-5) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ» (ICT PSP) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP)» ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ CITYSDK.
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Θέμα 26 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Π.Δ. 194/79.
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Θέμα 27 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Θέμα 28 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Θέμα 29 : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 654/11 Α.Δ.Σ. , «ΠΕΡΙ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΜΙΑΣ.
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Θέμα 30 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Θέμα 31 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Θέμα 32 : ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ